Pärnumaale moodustatakse Varbla looduskaitseala

Pärnumaale moodustatakse Varbla looduskaitseala

Valitsus otsustas moodustada olemasoleva Varbla hoiuala baasil Varbla looduskaitseala, et kaitsta ja säilitada väärtuslikke metsa-, soo- ja rannikukooslusi ning merikotka elupaika. Kaitseala asub Pärnu maakonnas Varbla vallas Rannaküla, Mäliküla ja Varbla külas. Sealsed väärtuslikud elupaigatüübid on liigirikkad madalsood, vanad loodusmetsad, vanad laialehised metsad, soostuvad ja soo-lehtmetsad, püsitaimestuga kivirannad, hallid luited ning kuivad niidud lubjarikkal mullal. […]

Läänemaa jääb ilma Lihulast ja Hanilast, mis lähevad Pärnumaa koosseisu

Läänemaa jääb ilma Lihulast ja Hanilast, mis lähevad Pärnumaa koosseisu

Kahe Pärnu- ja kahe Läänemaa valla liitumisel tekkivast Lääneranna vallast saab Pärnumaa osa. Ligi 6000 elanikuga omavalitsuse keskus on Lihula. Nii otsustasid pärast kaks aastat kestnud läbirääkimisi Koonga, Varbla, Hanila ja Lihula. See tähendab, et Pärnu maakond kasvab varsti rohkem kui 600 ruutkilomeetrit suuremaks, vahendas “Aktuaalne kaamera“. Hanila vallas leiti, et see, kust maakonna piir […]