13% eestimaalastest on viimase aasta jooksul võtnud väikelaenu, enim laenab maarahvas

13% eestimaalastest on viimase aasta jooksul võtnud väikelaenu, enim laenab maarahvas

Keskmisest enam on erinevaid väikelaene võtnud mitte-eestlased, maapiirkondade elanikud ja alla mediaanpalga teenivad elanikud, selgus aprillis läbi viidud laenukäitumise uuringust. Kokku on viimase aasta jooksul väikelaenu võtnud 13% eestimaalastest. Uuringust selgub, et 37% neist, kes on viimase aasta jooksul väikelaenu võtnud, on mitte-eestlased, samas kui kogu valimist moodustas mitte-eestlaste osakaal 26%. Oluliselt suurem on väikelaenu […]