Pressinõukogu hinnangul rikkus saade “Kuuuurija” head ajakirjandustava

Pressinõukogu hinnangul rikkus saade “Kuuuurija” head ajakirjandustava

  Pressinõukogu arutas 15. septembril Veet Mano Wannaquoti kaebust TV3 saates “Kuuuurija” 17. mail eetris olnud saatelõigu peale ja leidis, et TV3 rikkus head ajakirjandustava. Kaebuse aluseks oli ebaõigete andmete avaldamine ja kaebaja käsitlemine kurjategijana igasuguse õigusliku aluseta. Pressinõukogu otsustas, et TV3 rikkus 17. mai saates “Kuuuurija” ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1., mis näeb ette, et […]

Lääne Elu rikkus head ajakirjandustava – loe, millega kaebaja rahul ei olnud

Pressinõukogu arutas Aita Mölderi kaebust Lääne Elus 12. aprillil 2016 ilmunud artikli „Kunstiühing Pallas: Helju Sarnet Zaurami kunstiteosed tuleb tagastada“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Lääne Elu rikkus head ajakirjandustava – loe, millega kaebaja rahul ei olnud

Artikli puhul on tegemist kunstiühing Pallas esimehe Enn Lillemetsa avaliku kirjaga, mille Lääne Elu avaldas. Avalikus kirjas taotletakse Aita Mölderilt Helju Sarnet Zauramile ja Pallasele teoste tagastamist. Aita Mölder kaebas Pressinõukogule, et avalik kiri sisaldab valeinfot ja rikub tema mainet. Kaebaja märgib, et ei ole midagi kelleltki varastanud ja teda ei ole tunnistatud üheski kriminaalmenetluses […]