Vaata, mis muutub liiklusseaduses: muuhulgas kaob vahtralehe kasutamise kohustuslikkus

Vaata, mis muutub liiklusseaduses: muuhulgas kaob vahtralehe kasutamise kohustuslikkus

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium saatis kooskõlastusringile liiklusseaduse eelnõu, millega suureneks jalakäijate ja sõitjate liiklusohutus, paraneks liikluskultuur ja väheneks liikluseeskirjade mitmeti mõistetavus. „Oleme Eestis seadnud eesmärgi kümne aastaga vähendada liikluses hukkunute ja vigastatute hulka vähemalt poole võrra. See ei juhtu iseenesest. Uue seadusega saavad eeskirjad selgemaks, suureneb ohutus ja vähendame taas paberimajandust. Näiteks tuleb jalgratturitele nõue vähendada […]