Läänemaa Rannakalanduse Selts kuulutab välja kalandustoetuste taotlusvooru

Läänemaa Rannakalanduse Selts kuulutab välja kalandustoetuste taotlusvooru

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts kuulutab välja EMKF meetme “Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine” 2017. aasta taotlusvooru. Projektitoetuste taotlusi võetakse vastu järgmistes tegevussuundades: Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine. Toetusvahendite maht 205 882€. Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine. Toetusvahendite maht 230 541€. Majandustegevuste mitmekesistamine. Toetusvahendite maht 184 953€. Kalavarude taastootmine ja kudealde taastamine. Toetusvahendite maht 40 588€. Kalandus/merendus traditsioonide […]