Läänemaa Osaluskogud kohtusid seminaril

Läänemaa Osaluskogud kohtusid seminaril

Möödunud nädalavahetusel kohtusid Kullamaal Üdruma seltsimajas seminaril Läänemaa Osaluskogud. Läänemaa Noortekogu korraldatud seminari peamine eesmärk oli Läänemaal tegutsevate osaluskogude liikmete arendamine, mille käigus sooviti suurendada osaluskogude meeskonnapõhist tööd ja arendada juhtide oskusi, et osaluskogud oleksid oma töös efektiivsemad ja jätkusuutlikud. Alaeesmärgiks seati liikmete omavahelise suhtluse ja ühise kontaktvõrgustiku loomine. Hetkel on Läänemaal kaks aktiivselt tegutsevat osaluskogu […]