Anna teada, kus on Läänemaa ohukohad

Anna teada, kus on Läänemaa ohukohad

Maakondlik turvalisuse nõukogu palub Lääne maakonna elanike kaasabi, et välja selgitada, millised on inimeste arvates murekohad, mis häirivad ühes või teises kogukonnas elades nende turvalisusetunnet. Ohukohtade kaardistamiseks on loodud veebiküsitlus. Saadud teabe põhjal tehakse kokkuvõte, mis aitab kohalikel omavalitsustel analüüsida praegust olukorda ohutuse ja tervise aspektist ning planeerida tegevusi elanike turvalisuse tagamiseks. Ohukohaks võivad olla nii puudulikult […]