Oru-Soolu-Jalukse tee ääres elavad inimesed pole rahul maantee olukorraga

Oru-Soolu-Jalukse tee ääres elavad inimesed pole rahul maantee olukorraga

Lääne-Nigula valla Oru-Soolu-Jalukse riigitee äärde jäävate elanikud, ettevõtjad, vallatöötajad ja piirkonna kogukonna eestvedajad saatsid täna Maanteeametile ning majandus- ja taristuminister Kadri Simsonile pöördumise tee halva olukorra kohta. Kokku kirjutas pöördumisele alla 53 inimest, kelle elukvaliteeti see tee oluliselt mõjutab. Lääne-Nigula valda jääv tee nr 16134 Oru-Soolu-Jalukse kuulub riigiteede hulka. Tee on asfalteeritud mõlemast otsast paari km ulatuses ning […]

Lääne-Nigula vallas loodi noortevolikogu

Lääne-Nigula vallas loodi noortevolikogu

Lääne-Nigula noortevolikogu esimesel istungil määrati uueks esimeheks Anette Marilin Villand. Aseesimeheks valiti Virdžinja Nargla. Uute liikmetena alustasid noortevolikogus Joosep Altmets, Anneli Riisalu, Kristiina Köster, Lisett Mary Aasma ja Margareth Kampmann. „Soovime, aktiivselt koostööd teha vallaga ja saavutada tuntus, et iga Lääne-Nigula valla noor teaks kuhu pöörduda oma ideedega ja muredega. Eelkõige soovin anda oma panuse […]

Haapsalu ja Lääne-Nigula saavad uute koolimajade ehitamiseks riigilt ligi seitse miljonit eurot

Haapsalu ja Lääne-Nigula saavad uute koolimajade ehitamiseks riigilt ligi seitse miljonit eurot

Valitsus kinnitas eile 55,3 miljoni euro eest investeeringuid 22 omavalitsuse põhikoolide taristu suuremahuliseks kaasajastamiseks. Haapsalu linna koolivõrgu korrastamine ja uue Haapsalu põhikooli ehitamine sai toetust 5 miljonit eurot, millele lisandub omafinantseering. Projekti kogumaksumus on 6,211 miljonit eurot ja valmimistähtaeg 28. veebruar 2019. Toetust sai ka Lääne-Nigula vald Taebla kooli uue hoone ehitamiseks ja sisustamiseks. Projekti kogumaksumus on 2,031 […]

Mikk Lõhmus Nõva rahvahääletusest: Arvasin, et tulemus tuleb tasavägisem

Mikk Lõhmus Nõva rahvahääletusest: Arvasin, et tulemus tuleb tasavägisem

Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus ütles Läänlasele Nõva rahvahääletuse tulemust kommenteerides, et Lääne-Nigula vallale see kindlasti meeldib. „Üllatas isegi – arvasin, et tulemus tuleb tasavägisem,“ lausus ta. Täna Nõval selgunud rahvaküsitlusest võttis osa 89 protsenti elanikest. Lääne-Nigulaga ühinemise poolt oli 215 ja Lääne-Harjuga soovis liituda 86 inimest. Ühinemislepingu projekti kohaselt soovivad Lääne-Nigulaga ühineda ka Martna, Kullamaa […]

Lääne-Nigula otsib Risti koolile uut direktorit

Lääne-Nigula otsib Risti koolile uut direktorit

Lääne-Nigula vallavalitsus ootab oma kooliperre uut teotahtelist koolijuhti ja kuulutab välja konkursi Risti põhikooli direktori ametikohale. Kandidaatidele esitatavad nõuded: magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon; juhtimiskompetentsid organisatsiooni arengu juhtimise, õpikeskkonna kujundamise, personalijuhtimise, ressursside juhtimise ja enesejuhtimise valdkonnas; vastutustunne, korrektsus, täpsus; teadmised eelarvelise asutuse majandamise alustest; õpi- ja otsustusvõimelisus, analüüsi- ja planeerimisoskus; koostööoskus ja väga hea suhtlemisoskus. […]

Video: Linnamäe lasteaias valmis liiklusväljak

Video: Linnamäe lasteaias valmis liiklusväljak

Lääne-Nigula vallas Linnamäe lasteaias saavad lapsed nüüd liiklusõpetuse tunde võtta asfaldile joonistatud harjutusväljakul. Raha liiklusväljaku tegemiseks saadi Maanteeametilt. Poole 1354-eurosest maksumusest tasus Lääne-Nigula vald. Väljak avatakse 1. juunil. Projekti algatajateks ja kirjutajateks olid kaks lapsevanemat – Silva Siht ja Karmen Aavik. Liikluskasvatus on lasteaedade kohustuslik osa ja see on ka Linnamäe lasteaia õppekavas. Peale asfaldile joonistatud märgistuse käivad liiklusväljaku […]

Nõva valla pöördelised ajad – laual on mitu liitumisettepanekut

Nõva valla pöördelised ajad – laual on mitu liitumisettepanekut

Nõva vallas on kiired ja pöördelised ajad, sest volikogu arutelus on mitu liitumisettepanekut. Võimalik on liitumine nii Lääne-Nigula, Padise kui ka Keila vallaga. Vallavanema Deiw Rahumägi koostatud protokollist selgub, et 4. aprillil peetud Nõval haldusreformi komisjoni koosolekul osalesid Lääne-Nigula komisjoni liikmetest volikogu esimees Andres Kampmann, vallavanem Mikk Lõhmus, haldusreformi komisjoni esimees Andres Liiv ja noorsoo […]