Eesti on alaealiste vangide arvukuse poolest Euroopas esirinnas

Eesti vanglates on vahistatuna kinni peetud või karistust kandmas üle 20 lapse vanuses 14 kuni 17 aastat. Muudes kinnistes lasteasutustes on toime pandud süütegude tõttu luku taga enam kui sada last. Ainuüksi alaealiste vangide suhtarvult on Eesti oma näitajatelt Euroopa riikide tipus, näiteks vangistatakse Eestis rohkem lapsi kui Norras ja Soomes kokku. Üks põhjus selleks […]