Kodukant Läänemaa Leader projektijuhiks valiti Maarja Pikkmets

Kodukant Läänemaa Leader projektijuhiks valiti Maarja Pikkmets

Kodukant Läänemaa konkursikomisjon valis eelmisel nädalal peetud vestluste alusel uueks LEADER projektijuhiks Maarja Pikkmetsa, kes alustab tööd augusti keskpaigas. Konkursil kandideeris kokku 11 inimest, kellest ühe tugevamana jäi sõelale Maarja. “LEADER projektijuhi töö oluliseks osaks on taotlemisega seotud ülesanded, kus varasem projektikogemus on väga oluline. Maarjal on olemas ka rahvusvahelistes projektides osalemise ja mittetulunduslikus sektoris […]

Kodukant Läänemaa suunas tegevuspiirkonna ettevõtluse ja elukeskkonna arendamiseks 0,6 miljonit eurot

Kodukant Läänemaa suunas tegevuspiirkonna ettevõtluse ja elukeskkonna arendamiseks 0,6 miljonit eurot

Kodukant Läänemaa LEADER meetme hindamiskomisjon selgitas juunis välja LEADER ettevõtlus- ja elukeskkonnameetmetesse esitatud projektide pingeread. Piirkonna arendamiseks suunatakse sel aastal ligikaudu 0,6 miljonit eurot. “Tänase seisuga võib öelda, et aasta alguses sisse viidud strateegia muudatused on oma eesmärki täitnud,” kommenteeris Kodukant Läänemaa tegevjuht Kaja Karlson. “Taotlejatel on olnud lihtsam, kuna avatud oli vaid kaks meedet […]

Kodukant Läänemaa tegevjuhiks valiti Kaja Karlson

Kodukant Läänemaa tegevjuhiks valiti Kaja Karlson

Kodukant Läänemaa juhatus valis eilsel koosolekul kahe tugeva kandidaadi hulgast uueks tegevjuhiks Kaja Karlsoni. Kaja valimise oluliseks eeliseks oli varasem organisatsiooni juhtimise kogemus mittetulundussektoris. Viimased poolteist aastat töötas Kaja Kodukandis Leader-projektijuhina. “Otsustasin kandideerida, kuna senine töötamine Kodukandis on andnud positiivse kogemuse ja see tundus loogiline jätk minu senisele tööle,” selgitas Kaja oma soovi saada Kodukant […]

Kodukant Läänemaa otsib tegevjuhti

Kodukant Läänemaa otsib tegevjuhti

Seoses Ene Sarapuu lahkumisega Kodukant Läänemaa tegevjuhi kohalt ja tema kinnitamisega Vormsi vallavanemaks otsib Kodukant Läänemaa juhatus avaliku konkursi korras uut tegevjuhti. “Vormsilaste soov saada Ene vallavanemaks on igati mõistetav ja loogiline. On ta ju teada-tuntud pea kõigile saare elanikele, tunneb hästi kohalikke olusid ja inimeste vajadusi, tal on pikaaegne avalikus sektoris ja Vormsi vallavanemana […]

Järgmisest nädalast saab esitada projektitaotlusi Kodukant Läänemaa LEADER elukeskkonna meetmesse

Järgmisest nädalast saab esitada projektitaotlusi Kodukant Läänemaa LEADER elukeskkonna meetmesse

Kodukant Läänemaa LEADER elukeskkonna meetmesse saab esitada toetuse taotlusi vahemikus 25. aprill kuni 3.mai. Taotlusi saavad esitada mittetulundusühingud, sihtasutused, kohalikud omavalitsused ja seltsingud. Elukeskkonna meetme eesmärgiks on nii piirkonna eripära hoidmine ja arendamine kui ka vajalike teenuste kättesaadavuse parandamine. Varasematel aastatel jagunes meede kaheks alameetmeks, kuid sellest aastast saavad taotlejad esitada projekte ühte meetmesse, mis […]

Kodukant Läänemaa LEADER meetme ettevõtluse arendamise toetuse taotlusvoorus küsitakse 1,15 miljonit eurot

Kodukant Läänemaa LEADER meetme ettevõtluse arendamise toetuse taotlusvoorus küsitakse 1,15 miljonit eurot

Eelmisel nädalal lõppenud Kodukant Läänemaa LEADER ettevõtluse arendamise meetmesse esitati 27 projektitoetuse taotlust. Toetust küsitakse kokku 1,15 miljonit eurot, mis on ligi neli korda rohkem kui on meetmes raha. Teiste hulgas esitati kaks suurprojektitaotlust, millest kumbki soovib saada toetust 200 000 eurot. Kodukant Läänemaa kuulutas 2018. aasta LEADER toetuse taotlusvoorud välja aasta alguses peale seda, […]

Kodukant Läänemaa muutis LEADER strateegiat

Kodukant Läänemaa muutis LEADER strateegiat

Kodukant Läänemaa üldkoosolek otsustas muuta LEADER strateegiat aastateks 2014-2020+. Muudetud kujul strateegiale oodatakse heakskiitu maaeluministeeriumilt. 2018. aastaks planeeritud taotlusvoorude väljakuulutamisega alustatakse veebruaris. 22. jaanuaril peetud Kodukant Läänemaa üldkoosolekul võeti vastu Kodukant Läänemaa strateegia 2014-2020+ muudatused. Strateegia muudatuste sisseviimine sai alguse pärast eelmise aasta taotlusvoorusid, kui tekkis arutelu, kuidas jagada maapiirkonnas toetust viisil, mis garanteerib, et […]

Läänemaa kandideerib Eesti aasta toidupiirkonnaks

Läänemaa kandideerib Eesti aasta toidupiirkonnaks

Novembri alguses kuulutas maaeluministeerium välja konkursi Eesti aasta toidupiirkonna tiitli kandja leidmiseks 2018. aastaks. Toidupiirkonna tiitlit püüab ka Läänemaa rannikupiirkond Lääneranniku maitsete nime all. Komisjon teeb valiku nelja taotluse seast hiljemalt 10. detsembriks. Toidupiirkonna nimetuse saamiseks esitas taotluse Kodukant Läänemaa. Taotluse ettevalmistamisse kaasati partnereid nii omavalitsuste, ettevõtjate kui ka maakondlike võrgustike hulgast. “Taotluse ettevalmistamise raames […]

Kodukant Läänemaa võttis kasutusele uue logo

Kodukant Läänemaa võttis kasutusele uue logo

Kodukant Läänemaa on muutuste teel. Organisatsioon uuendas oma kodulehte, juulis võeti kasutusele uus logo ning visuaalne lahendus, mis leiti konkursi korras. Kodukant Läänemaa juhatuse esimees Merle Mäesalu selgitas, et möödunud aastal algatatud muudatuste eesmärgiks on olla efektiivne, uuendusmeelne ja rõhutada Kodukant Läänemaa rolli maakonna arendusorganisatsioonina. “Uus logo väljendab hästi nii meie soovi väärtustada pärandkultuuri kui […]

Kodukant Läänemaa selgitas välja LEADER meetme tulemused

Kodukant Läänemaa selgitas välja LEADER meetme tulemused

Kodukant Läänemaa selgitas välja LEADER ettevõtlusmeetme projektide pingerea. Kokku tehti PRIA-le ettepanek 23 projektitaotluse rahastamiseks. Selle aasta veebruaris oli ettevõtjatel võimalus esitada taotlusi Kodukant Läänemaa LEADER meetmesse. Kokku esitati 57 toetuse taotlust, millest hindamisele jõudis 53. Projektitaotluste 11-liikmelise hindamiskomisjoni moodustasid Läänemaa avaliku-, era- ja kolmanda sektori esindajad ning kaks väliseksperti. Hindamise käigus tutvuti suuremate investeeringuobjektidega paikvaatlusel, […]

Läänemaa kodanikeühendused on aktiivsed rahataotlejad

Läänemaa kodanikeühendused on aktiivsed rahataotlejad

Aprilli keskel lõppes Kodukant Läänemaa LEADER meetme taotlusvoor, mis oli suunatud mittetulundusühingutele, sihtasutustele, kohalikele omavalitsustele ja seltsingutele. Taotlusvoor oli avatud 3.-17. aprill ja taotlusi sai esitada e-pria keskkonnas. Meetme eesmärk on elukeskkonna parendamine, mis hõlmab nii piirkonna eripära ja kultuuripärandi hoidmist ja arendamist kui ka teenuste kättesaadavuse parandamist. Olulisel kohal on ka tagasi- ja sisserände […]

Avanes Kodukant Läänemaa Leader meetme taotlusvoor avalikule ja kolmandale sektorile

Avanes Kodukant Läänemaa Leader meetme taotlusvoor avalikule ja kolmandale sektorile

Täna avanes Kodukant Läänemaa Leader elukeskkonna meetme taotlusvoor, kus taotlejateks saavad olla mittetulundusühingud, sihtasutused, kohalikud omavalitsused ja seltsingud. Taotlusvoor on avatud 3.-17. aprill ja projekte saab esitada vanas e-Pria keskkonnas. Meetme eesmärk on elukeskkonna parendamine ja taotlusi võetakse vastu kahte alameetmesse. Esimesel puhul on toetatavateks tegevusvaldkondadeks piirkonna eripära ja kultuuripärandi hoidmine ning arendamine (näiteks kultuuripärandi […]

Ametisse asub Kodukant Läänemaa uus juhatus, esimehena jätkab Merle Mäesalu

Ametisse asub Kodukant Läänemaa uus juhatus, esimehena jätkab Merle Mäesalu

Kodukant Läänemaa 22. märtsil peetud üldkoosolek valis uue juhatuse koosseisus Nele Sõber, Valvi Sarapuu, Aare Lauren, Merle Mäesalu, Tiina Ojamäe, Eha Raja, Eidi Leht, Meelis Orgla ja Marika Adman. Juhatuse esimehena jätkab Merle Mäesalu, otsustati 24. märtsil toimunud juhatuse koosolekul. Kodukant Läänemaa üldkoosolek kinnitas 2016. majandusaasta aruande ja kiitis heaks 2017. aasta tegevussuunad. Seoses juhatuse kolmeaastase […]

Läänemaa ettevõtjad esitasid Leader meetmesse projektitaotlusi kogusummas 3,17 miljonit eurot

Läänemaa ettevõtjad esitasid Leader meetmesse projektitaotlusi kogusummas 3,17 miljonit eurot

Möödunud nädalal lõppes Kodukant Läänemaa Leader meetme taotlusvoor. Toetuse andmise eesmärk on ettevõtluse aktiivsuse suurendamine Läänemaal. Eraldi alameetmed on suunatud piirkonna eripäral ja kultuuripärandil põhineva ettevõtluse arendamisele ning ettevõtluseks vajalike tingimuste arendamisele. Ettevõtjad esitasid meetmesse kokku 57 projektitaotlust kogusummas 3,17 miljonit eurot, millest toetust taotleti 2,05 miljoni euro ulatuses. 22 projekti mahus 1,05 miljonit eurot […]

Avaneb Kodukant Läänemaa LEADER taotlusvoor ettevõtluse arendamiseks

Avaneb Kodukant Läänemaa LEADER taotlusvoor ettevõtluse arendamiseks

Alates järgmisest nädalast vahemikus 6.-17. veebruar on avatud MTÜ Kodukant Läänemaa LEADER meetme taotlusvoor. Projekte on võimalik esitada e-Pria keskkonna kaudu. Projektitaotlusi saab esitada ettevõtlusmeetmesse, mille põhieesmärk vastavalt Kodukant Läänemaa strateegiale on ettevõtluse aktiivsuse suurendamine. Meede jaguneb kaheks alameetmeks 1.1. ja 1.2. Meetmesse 1.1. oodatakse piirkonna eripäral ja kultuuripärandil põhinevaid ettevõtluse arendamise projekte. “Siia on […]

Kodukant Läänemaa otsib konkursiga uut logo

Kodukant Läänemaa otsib konkursiga uut logo

MTÜ Kodukant Läänemaa kuulutab välja logokonkursi, mille eesmärk on uue ja ühtse visuaalse identiteedi loomine ühingule, lähtudes ühingu eesmärgist ja tegevustest. Kodukant Läänemaa alustas 1997. aastal. Ühingu eesmärgiks on maaelu edendamine koostöös kodanikeühenduste, ettevõtjate ja kohalike omavalitsustega. Kodukant Läänemaa on ainulaadne maakonna arengut suunav koostööorganisatsioon maakonnas. Ühingusse kuuluvad kõik Läänemaa vallad, 37 ettevõtet ja füüsilisest […]

20. jaanuarini saab esitada külasid ja külade ühendusi aasta küla konkursile

20. jaanuarini saab esitada külasid ja külade ühendusi aasta küla konkursile

Sel aastal valitakse Eestis Aasta Küla. Praeguseks on Kodukant Läänemaale esitatud ühe küla ankeet konkursil osalemiseks, kuid praegu on veel viimane võimalus olla aktiivne ja oma küla (külade ühendus) esitada sellele karussellile. Kodukant Läänemaa ootab ankeete kuni 20. jaanuarini e-postiaadressil laaneliider@kklm.ee ja siis teeb juhatus otsuse, milline küla (külade ühendus) esindab 2017. aastal Läänemaad. Konkursi tasu 35 eurot tasub […]

15. jaanuarini saab taotleda raha kogukonnateenuse arendamiseks või ühis- ja suurprojektideks

15. jaanuarini saab taotleda raha kogukonnateenuse arendamiseks või ühis- ja suurprojektideks

15. jaanuaril on ettevõtjatele mõeldud ettevõtluse aktiivsuse suurendamise meetme ühis-, suur- ja kogukonnateenuse projektitaotluste esitamise tähtaeg. MTÜ Kodukant Läänemaa strateegiast lähtuvalt tuleb kõikidel, kes soovivad LEADER meetmetest taotleda toetust kogukonnateenuse arendamiseks või ühis- ja suurprojektiks, mille summa ületab 64 000 eurot, esitada taotlus Kodukant Läänemaa büroosse (Nurme 2, Haapsalu või e-post laaneliider@kklm.ee) hiljemalt 15.01.2017. Vastavalt Kodukant […]

Tunnustati Läänemaa kaunimate kodude omanikke

Tunnustati Läänemaa kaunimate kodude omanikke

Eile tunnustati Uuemõisa valges saalis Läänemaa kaunimate kodude omanikke. Sel aastal said rahvusvärvides mastivimpli ja riigihalduse ministri tänukirja 17 korrastatud kodu. Tänuüritusel viibinud Eesti Kodukaunistamise Ühenduse juhatuse esimees Arvi Altmäe vaatas tagasi ühenduse ligi 20-aastasele ajaloole. Tema sõnul on kaunite kodude hindamiskriteeriumid arenenud koos riigiga. Altmäe sõnul tõuseb edaspidi hindamisel järjest rohkem fookusesse tark ja tõhus […]

LEADER projektitaotlusi saab Läänemaal esitada veebruaris ja aprillis 2017

LEADER projektitaotlusi saab Läänemaal esitada veebruaris ja aprillis 2017

MTÜ Kodukant Läänemaa juhatus kinnitas LEADER-meetme 2017. aasta taotlusvoorude avamise ja menetlemise tähtajad. Ettevõtjatele mõeldud ettevõtluse aktiivsuse suurendamise meetmesse tuleb esitada taotlused e-pria keskkonnas ajavahemikul 6. veebruar – 17. veebruar 2017. Toetust saab taotleda piirkonna eripäral ja kultuuripärandil põhineva ettevõtluse (alameede 1.1) ja ettevõtluseks vajalike tingimuste arendamiseks (alameede 1.2). Ettevõtlusmeetme kogusumma 2017. a on 590 138 eurot. […]