Matsalu filmifestival ja kümned Läänemaa koolid ning asutused saavad keskkonnaprogrammist raha

Matsalu filmifestival ja kümned Läänemaa koolid ning asutused saavad keskkonnaprogrammist raha

Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nõukogu otsusega toetab riik KIKi keskkonnaprogrammist 64 keskkonnateadlikkuse projekti kokku 937 757 euroga. Teiste seas saavad toetust Matsalu loodusfilmide festival ja paljud Läänemaa koolid ning lasteaiad. Kõiki rahastatud projekte näeb SIIT. Keskkonnateadlikkuse edendamiseks toetatakse organisatsioonides rohelise kontori põhimõtete rakendamist, teavituskampaaniate korraldamist ja teabekandjate koostamist ning sihtrühmale kättesaadavaks tegemist. Suurima toetussumma 259 664 […]

Haapsalus uuendatakse soojatorustikku ja katlamaja

Haapsalus uuendatakse soojatorustikku ja katlamaja

Selgusid esimesed kaheksa toetusesaajat, kelle soojusmajanduse investeeringuid toetab riik Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) kaudu Ühtekuuluvusfondist 3,07 miljoni euroga. Projektid viiakse ellu Lääne-, Valga-, Saare- ja Harjumaal. Projektid aitavad vähendada soojusvarustussüsteemide keskkonnamõju, kuna tootmine viiakse üle keskkonnasõbralikule kütusele ning parandatakse tootmis- ja jaotamissüsteemi tõhusust. Lihulas, Kuressaares, Valgas ja Haapsalus rekonstrueeritakse ja rajatakse soojustorustikke 4,86 km ulatuses. Tänu sellele väheneb […]