Läänemaa Rannakalanduse Selts kuulutab välja kalandustoetuste taotlusvooru

Läänemaa Rannakalanduse Selts kuulutab välja kalandustoetuste taotlusvooru

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts kuulutab välja EMKF meetme “Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine” 2017. aasta taotlusvooru. Projektitoetuste taotlusi võetakse vastu järgmistes tegevussuundades: Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine. Toetusvahendite maht 205 882€. Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine. Toetusvahendite maht 230 541€. Majandustegevuste mitmekesistamine. Toetusvahendite maht 184 953€. Kalavarude taastootmine ja kudealde taastamine. Toetusvahendite maht 40 588€. Kalandus/merendus traditsioonide […]

Läänemaa kalanduspiirkonda investeeritakse 2,2 miljonit eurot

Läänemaa kalanduspiirkonda investeeritakse 2,2 miljonit eurot

Läänemaa kalanduspiirkonda investeeritakse Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014-2020 vahendusel järgmise viie aasta jooksul 2,2 miljonit eurot. Suurima tähelepanu on all on investeeringud kalandustoodete töötlemisse ja turustamisse. “Tahame saavutada investeeringute toel olukorra, kus võimalikult suur osa püütud kala väärtusest jääb kalurile. See tähendab investeeringuid töötlemisse, et kalur ei müüks oma toodangut lihtsalt toormeks,” ütles MTÜ Läänemaa […]