Kehtestati teemaplaneering “Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine”

Kehtestati teemaplaneering “Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine”

Täna kehtestati teemaplaneering “Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine”. Planeeritav elektriliin on osa kogu Eesti katmiseks vajalikust 330 kV elektrivõrgust ja esimene etapp Eesti ja Läti vahelisest uuest elektriülekandeliinist. Õhuliini ehitamine on planeeritud aastatele 2018-2020. Planeeritav elektriliin on vajalik üleriikliku varustuskindluse suurendamiseks (väiksem elektrikatkestuse oht) ning ülekandekadude vähendamiseks (suureneb ülekande efektiivsus), mis omakorda tagab […]