Sünnib uus ühendomavalitsus: Ridala volikogu kiitis ühinemise Haapsalu linnaga heaks häältega 10:5

Sünnib uus ühendomavalitsus: Ridala volikogu kiitis ühinemise Haapsalu linnaga heaks häältega 10:5

Ridala vallavolikogu hääletas täna ülekaalukalt Haapsalu linnaga ühinemise poolt. Ühinemist pooldas 10 volikogu liiget, vastu oli 5, teatas linnavalitsuse avalike suhete juht Tõnu Parbus. Haapsalu linnavolikogu on varem juba ühinemise heaks kiitnud. Seega tekib uus, Haapsalu linna nimeline omavalitsus. Ridala volikogu liikmete meelsus Haapsaluga ühinemise osas oli varem üle noatera liitumist pooldav, kuid volikogu lõpliku otsuse […]

Rahvaküsitlusest osa võtnud haapsallased olid ülekaalukalt Ridala vallaga ühinemise poolt, naabrid aga napilt vastu

Rahvaküsitlusest osa võtnud haapsallased olid ülekaalukalt Ridala vallaga ühinemise poolt, naabrid aga napilt vastu

Haapsalu linna ja Ridala valla ühinemise rahvaküsitlusest võttis Haapsalus osa kokku 366 inimest ehk 4,2% hääleõiguslikest elanikest. Ühinemise poolt oli 286 haapsallast ja ühinemist ei pooldanud 80 vastanut, ütles linnavalitsuse pressiesindaja Tõnu Parbus. Küsitluspunktis hääletanute arv oli 168, e-hääletusest võttis osa 198 inimest. Haapsalus oli hääletamise ajal 8685 vähemalt 16-aastast hääleõiguslikku elanikku. Ridala vallas oli nimekirjades 2775 elanikku. […]

Järgmisel nädalal algab Ridalas ja Haapsalus ühinemise rahvahääletus / Референдум об объединении Ридала и Хаапсалу

Järgmisel nädalal algab Ridalas ja Haapsalus ühinemise rahvahääletus / Референдум об объединении Ридала и Хаапсалу

Ajavahemikul 14.–20. november toimub Haapsalu linnas ja Ridala vallas rahvaküsitlus, mille eesmärk on välja selgitada elanike arvamus kavandatava ühinemise kohta. Küsitlusel saavad osaleda kõik 16aastased ja vanemad valimisõiguslikud Haapsalu ja Ridala linna elanikud. Ühinenud omavalitsuses: Sotsiaaltoetuste maksmise võimalused laienevad elanikule soodsamas suunas ja on paindlikumad. Pensionäride sõidusoodustus laieneb kõigile ühinenud omavalitsuse pensionäridele. Lapsevanemad saavad taotleda lasteaiakohti ükskõik millisesse […]

Läänemaa elanike postkasti jõuab Haapsalu ja Ridala Ühinemisleht

Läänemaa elanike postkasti jõuab Haapsalu ja Ridala Ühinemisleht

Haapsalu ja Ridala ühinemisläbirääkimised on sealmaal, et volikogud on asjas kokku leppinud ja ühinemislepingu projekt on valmis. Kahe omavalitsuse elanikud saavad lepingut uurida ja teha ettepanekuid, kui nende arvates on seda vaja muuta või täiendada. Kõigest sellest ja paljust muust saab lugeda Haapsalu ja Ridala Ühinemislehest, mis saadetakse elanike postkasti. Ajalehte saab lugeda ka Läänlasest. […]