Erasmus+ Haapsalu nõuandepäeval saab teavet õpirände ja rahvusvahelise koostöö kohta

Erasmus+ Haapsalu nõuandepäeval saab teavet õpirände ja rahvusvahelise koostöö kohta

Õpiränne ja rahvusvaheline koostöö on Erasmus+ programmi toel jõudnud juba väga paljude inimeste ja organisatsioonideni. 30. novembril on Haapsalus nõuandepäev, et vestlusringides ja küsimuste-vastuste voorudes äratada huvi Erasmus+ programmi vastu ja ergutada kaasalöömissoovi. Nii nagu suurem osa Eesti elanikkonnast on koondunud Tallinnasse, Tartusse ja nende linnade ümbrusse, nii pärineb neist piirkondadest ka valdav osa esitatavaid taotlusi. […]