VALIMISLUBADUSED / KAIDO SIPELGAS: Värskendame linna valitsemist ja majandust

VALIMISLUBADUSED / KAIDO SIPELGAS: Värskendame linna valitsemist ja majandust

Kaido Sipelgas, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse teemajuht, kaitseliitlane Sotsiaaldemokraatlik erakonna Haapsalu linnapea kandidaat Haapsalu ja Ridala ühinemisel tekib uus omavalitsus ja selle inimesed vajavad ka uut võimalust. Senine areng on olnud küll pealt kullakarvaline, kuid kahjuks näitab ka kiire pilk statistikasse, et sellega pole kaasas käinud positiivseid muutusi kohalike elanike jaoks. Tsirkust on, aga korraliku leiva järele tuleb […]

VALIMISLUBADUSED / LAURI LUIK: Tasuvate töökohtade loomine toob ka inimesed

VALIMISLUBADUSED / LAURI LUIK: Tasuvate töökohtade loomine toob ka inimesed

Lauri Luik, Haapsalu linnapea kandidaat Reformierakond Ühineva Ridala ja Haapsalu lähituleviku peamine küsimus on elanike arvu kasvule pööramine. Selleks, et inimesed tahaksid Haapsallu tulla, siin elada ning oma peret kasvatada, peavad meil olema hästi tasustatud töökohad. Mida saab omavalitsus teha, et motiveerida ettevõtjaid Haapsallu uusi kõrgepalgalisi töökohti looma? Liialt tihti kiputakse avalikus sektoris eraettevõtjate tööpõllule. […]

Neli olulist punkti vanemahüvitise muudatustest

Neli olulist punkti vanemahüvitise muudatustest

Täna on Riigikogus esimesel lugemisel paindlikumat vanemahüvitist lubav eelnõu. Muudatuste eesmärk on motiveerida mõlemat lapsevanemat hoolitsema lapse eest tema esimestel eluaastatel ning lisada vanemahüvitise süsteemi rohkem paindlikkust, et lapsevanematel oleks soovi korral võimalik kombineerida lapsega kodus olemist ja töötamist, kirjutab sotsiaalministeeriumi perepoliitika juht Pirjo Turk. Täpsemalt on eelnõuga plaanis: pikendada isapuhkus seniselt kümnelt tööpäevalt 30-le […]

VALIMISLUBADUSED / REA RAUS: Jätkusuutliku majanduse printsiipide rakendamine, mahetoodangu ja puhta loodusliku keskkonna arendamine

VALIMISLUBADUSED / REA RAUS: Jätkusuutliku majanduse printsiipide rakendamine, mahetoodangu ja puhta loodusliku keskkonna arendamine

Rea Raus, jätkusuutliku arengu ekspert, uurija, õpetaja ja koolitaja Valimisliit Meie Inimesed, kandidaat nr 157 Miks me räägime jätkusuutlikust arengust? Meie Inimeste programm ja kokkulepe seab esikohale nii maapiirkondade kui linna jätkusuutlikkuse. Jätkusuutlik areng tähendab senisest tõsisemat arvestamist loodusega kogu selle mitmekesisuses. Keskkonna tervis ja heaolu on lahutamatult seotud inimeste, ka tervete ühiskondade tervise ja […]

VALIMISLUBADUSED / TIIA TREIMANN-DIFFERT: Puuetega inimeste võrdsed võimalused massiüritustel osalemiseks

VALIMISLUBADUSED / TIIA TREIMANN-DIFFERT: Puuetega inimeste võrdsed võimalused massiüritustel osalemiseks

Tiia Treimann-Differt / Läänemaa Vähiühingu juht, Haapsalu Puuetega Inimeste Koja liige Valimisliit Meie Inimesed Läinud suvi oli üritusterohke ja kui kõik kena koju kätte tuleb, tahaks sellest ju osa saada. Nende ürituste valguses on mul olnud ammu hingel üks probleem ja ma tunnen, et olen valmis selle eest seisma, kuna see pole üksnes minu probleem. Haapsalus […]

VALIMISLUBADUSED / JÜRI SAAR: Alternatiiv senisele kartellistunud poliitikale

VALIMISLUBADUSED / JÜRI SAAR: Alternatiiv senisele kartellistunud poliitikale

Jüri Saar, Tartu Ülikooli korraline professor Valimisliit Meie Inimesed Kohalikud valimised 2017. aastal võivad saada murranguliseks, sest ootused on kruvitud kõrgele. Neile valimistele on eelnenud kasvav poliitilise kultuuriga rahuolematus, millele võimuparteid pole suutnud leida väljapääsu. Senine initsiatiiv altpoolt on töötanud tühikäigul,  sest probleeme on toodud pidevalt esile, kuid lahendusi pole. Neil valimistel on nähtavad uued leerid, […]

VALIMISLUBADUSED / KRISTJAN TÕLK: Oluliste objektide ehitamiseks korraldatakse edaspidi arhitektuurikonkursid

VALIMISLUBADUSED / KRISTJAN TÕLK: Oluliste objektide ehitamiseks korraldatakse edaspidi arhitektuurikonkursid

Kristjan Tõlk, haapsallane ja arhitekt Valimisliit Meie Inimesed Haapsalu on tuntud oma mereäärsete puumajadega. Tihe ja merre suunduv tänavavõrgustik koos puuarhitektuuriga jääb linna oluliseks osaks aastasadadeks. Seepärast ei tohiks hooneid rajada ripsa-rapsa. Kuna Haapsalus on linna sees – eriti kesk-, vana- ja tagalinnas – vabu krunte vähe, siis kuidas kindlustada, et väärikale asukohale kerkiks vääriline arhitektuur? […]

VALIMISLUBADUSED / TOOMAS SCHMIDT: Olulised on töökohad, korrastatud haridusmaastik ja kergliiklusteede võrgustiku arendamine

VALIMISLUBADUSED / TOOMAS SCHMIDT: Olulised on töökohad, korrastatud haridusmaastik ja kergliiklusteede võrgustiku arendamine

Toomas Schmidt, Ridala kauaaegne vallavanem Valimisliit Meie Inimesed Haapsalu ja Ridala ühinemisega tekib uus omavalitsus, mis on koduks 13 596 inimesele. Selle ühinemisega saavad Haapsalu ja Ridala elanikest meie inimesed. Et ka tegelikkuses selleni jõuda, tuleb teha palju sisu nimel, kus kõik inimesed tunneksid, et me kõik oleme „meie”. Kui vaadata ühineva piirkonna elanike arvu muutusi […]

VALIMISED / HEINAR TUULBERG: Haapsalu päästavad seisakust kõrgemat tulu teenivad inimesed

VALIMISED / HEINAR TUULBERG: Haapsalu päästavad seisakust kõrgemat tulu teenivad inimesed

Heinar Tuulberg SDE kandidaat nr 182 Haapsalu linna poolt teenitud tulumaksu kasv jääb iga aastaga aina rohkem maha Eesti keskmisest tulumaksu kasvust. Linn on selles osas 2017. aastal kõikide Eesti linnade seas viimasel kohal. Veelgi ohtlikumaks muutub seis selletõttu, et linnal on suur laenukoormus, mistõttu aina vähem napib raha oluliste asjade jaoks. Rõõmustav on see, […]

VALIMISLUBADUSED / MERLE MÄESALU: Valimisliit Meie Inimesed väärtustab peresid ja haridust

VALIMISLUBADUSED / MERLE MÄESALU: Valimisliit Meie Inimesed väärtustab peresid ja haridust

Merle Mäesalu, Haapsalu linnapea kandidaat Valimisliit Meie Inimesed Lubadused: Ettevõtluskeskkonna loomine tööandjate meelitamiseks ja töökohtade arvu suurendamiseks. Abiellujate sõrmusetoetus, sünnitoetus 500 eurot, lasteaia laste tasuta toit ja tasuta õpilastransport perede toetuseks. Kuld- ja hõbemedaliga gümnaasiumi lõpetajate preemiad vastavalt 500 ja 300 eurot, lasteaiaõpetajate palkade ühtlustamine, noorsoo- ja kultuuritöötajate palgatõus, huvihariduse kättesaadavus kogu omavalitsuse noortele tasuta […]

VALIMISED / JAANUS RATAS: Kodaniku kohus on valida

VALIMISED / JAANUS RATAS: Kodaniku kohus on valida

Jaanus Ratas Kullamaa vallavolikogu liige Eesti Vabariigi põhiseadus sätestab, et Eesti on iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik, kus kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas. Taaskord on kätte jõudnud periood, kus rahvas saab teostada oma võimu kõige vahetumal kujul. Oma tuleviku kujundamine on tänu demokraatlikule riigikorrale täielikult usaldatud meie endi kätte, kus saame otsustada, keda me usaldame […]

VALIMISLUBADUSED / URMAS SUKLES: Ühtemoodi tähtsad on nii Haeska või Puise külas kui ka Kastani elurajoonis elavad inimesed

VALIMISLUBADUSED / URMAS SUKLES: Ühtemoodi tähtsad on nii Haeska või Puise külas kui ka Kastani elurajoonis elavad inimesed

Urmas Sukles, Haapsalu linnapea HARI kandidaat nr 102 15. oktoobril valite suure Haapsalu linna juhid järgnevaks neljaks aastaks. Loodan, et teete õige valiku ning ei lase end peibutada püünele soovijate mesijuttudest. Meil seisab ees suur töö, et Haapsalu ja Ridala tugevused kokku panna ja meie kõigi kasuks rakendada. Haapsalu linna tuntakse ajaloolise tervise- ja puhkelinnana. Ridala […]

VALIMISLUBADUSED / ALEKSANDER JOONASING: Inimese huvid mõjutavad otseselt tema elu ja iseloomu

VALIMISLUBADUSED / ALEKSANDER JOONASING: Inimese huvid mõjutavad otseselt tema elu ja iseloomu

Aleksander Joonasing HARI kandidaat nr 108 Minus tekitab muret suur arv lapsi meie tänavatel, kes trikitavad tõukeratastega, BMX-i ratastega, ruladega jms vahenditega ehk tegelevad ekstreemspordiga. Usun, et siinkohal ei pea uuesti välja tooma Paralepa rulapargi miinuseid, vaid tuletaks pigem meelde häid aegu siserulapargist, mis asus 5-6 aastat tagasi endise PKC Eesti AS-i tehase (Tööstuse 9) […]

VALIMISLUBADUSED / TÕNU PARBUS: Kastani ja Tamme elamupiirkonnad peavad arenema samas tempos nagu Haapsalu kesk- ja vanalinn

VALIMISLUBADUSED / TÕNU PARBUS: Kastani ja Tamme elamupiirkonnad peavad arenema samas tempos nagu Haapsalu kesk- ja vanalinn

Tõnu Parbus, Haapsalu linna avalike suhete spetsialist HARI kandidaat nr 125 Haapsalu linna areng on viimase kaheksa aasta jooksul olnud muljetavaldav. Seda muutust on tähele pandud ja tunnustatud Eestist Austraaliani. Linna soovivad külastada turistid ning just Haapsallu rajavad paljud noored oma kodu. Linnavalitsus on palju vaeva näinud, et Haapsalu elukeskkonda muuta mugavamaks ja tänapäevasemaks, hoides […]

VALIMISLUBADUSED / KAJA ROOTARE: Sotsiaaltööst enne ja pärast ühinemist

VALIMISLUBADUSED / KAJA ROOTARE: Sotsiaaltööst enne ja pärast ühinemist

Kaja Rootare, Haapsalu aselinnapea HARI kandidaat nr 127 Omavalitsuste töö eesmärk on tagada oma elanikele võimalikult hea elukeskkond, turvalisus ja heaolu. Turvalisus ei tähenda pelgalt füüsilist keskkonda, vaid ka eluks vajalike teenuste olemasolu, kättesaadavust ning eneseteostuse võimalusi kõigile vanusegruppidele. Sotsiaalhoolekanne on suunatud isiku suutlikkusele korraldada oma elu võimalikult iseseisvalt. See on üks osa elanikele suunatud […]

VALIMISLUBADUSED / TÕNIS SIIR: Arstiabi terviklahendus Läänemaal

VALIMISLUBADUSED / TÕNIS SIIR: Arstiabi terviklahendus Läänemaal

Tõnis Siir, SA Läänemaa Haigla peaarst HARI kandidaat nr 134 Loodame, et konkureerimine arstiabis hakkab lõpule jõudma ja üha rohkem tehakse tervishoiu valdkonnas koostööd nii eri haiglate kui ka perearstide (esmatasandi arstiabi) vahel. Läänemaa inimeste teenindamiseks tuleb kujundada nn terviklahendus. See tähendab, et ühe katuse all töötavad nii perearstid, eriarstid kui ka teised inimese tervisega […]

VALIMISLUBADUSED / VIRGE TIIK: Maapiirkonna eest!

VALIMISLUBADUSED / VIRGE TIIK: Maapiirkonna eest!

Virge Tiik, ettevõtja HARI kandidaat nr 137 Minu nimi on Virge ja olen Ridala valla Panga külas elanud viimased 13 aastat. Olen väikeettevõtja, kes tegeleb Soome tööõiguse ja korteriühistute asjaajamisega. Oma kontori olen samuti rajanud Panga külla. Meie küla kortermajade välimus on aasta-aastalt paranenud. Majadesse investeeritakse ja õueala eest hoolitsetakse. Seda tehakse eelkõige sellepärast, et […]

JAAK KASTEPÕLD: Kellele on vajalik anonüümne kommentaarium?

JAAK KASTEPÕLD: Kellele on vajalik anonüümne kommentaarium?

Tahaksin rääkida ajakirjanduse sõnavabadusest ja selle eetilistest piiridest. Tegelikult rohkem nendest piiridest üleastumisest ning ajalehe toimetajate vastutusest. 2016. aasta lõpuga oli selge, et Lääneranna vald sünnib. Avalikel küsitlustel ja rahvahääletusel ei esitanud mitte keegi vastuväiteid ei uue valla nime ega ka maakondliku kuuluvuse osas. 2017. aasta jaanuaris ilmusid ajalehes Lääne Elu ühepoolselt kallutatud artiklid, mis […]

HEIKKI SOOL: Haapsalu – superlinn spordiks ja kultuuriks

HEIKKI SOOL: Haapsalu – superlinn spordiks ja kultuuriks

Mul oli au ja rõõm olla neli aastat Haapsalu linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esimees. Komisjoni, mille pädevuses on linna haridus- ja kultuuriasutuste (sh koolieelsed lasteasutused, alg- ja põhikoolid, huvikoolid, raamatukogud, muuseumid, kultuurimälestised ja -autonoomia, meedia ja trükised, religioon, turism, sport, välissuhted) tegevuste koordineerimine. Komisjoni, kelle vastutusala tarbis linna 11,5 miljoni eurosest eelarvest üle poole. Komisjoni, […]

Lauri Luik kohtumisest dalai-laamaga: Oma väljendustes lihtne, mõtestatuses aga sügavam kui ookean

Lauri Luik kohtumisest dalai-laamaga: Oma väljendustes lihtne, mõtestatuses aga sügavam kui ookean

Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni liige ja Haapsalu linnapeakandidaat Lauri Luik kirjutab kohtumisest Tenzin Gyatsoga – dalai-laamaga. Kasvult väike, kuid vaimult ja võimult tohutu; olemuselt üdini elurõõmus, aga sisult surmtõsine; pehme ja sooja käepigistusega, kuid ülimalt tugeva tahtejõuga ning haruldaselt julge. Oma väljendustes lihtne, mõtestatuses aga sügavam kui ookean. Selline on ehk tänapäeva kõige imetletum ja vahetum juht […]