Mihkel Nestor: Töökäte nappus pärsib majanduskasvu

Mihkel Nestor: Töökäte nappus pärsib majanduskasvu

Mihkel Nestor SEB majandusanalüütik Eesti tööhõive ületas kolmandas kvartalis 68%, mis on rekordiliselt kõrge tase ka teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega võrreldes. Et edasine hõive kasv saab olla äärmiselt napp, hakkab majanduskasvu aina enam pidurdama vaba tööjõu puudus. Üks vähestest võimalustest tööhõive edasiseks kasvuks on töötajate mobiilsuse suurendamine. Tööhõive ajalooliselt kõrge Teisipäeval avaldas Statistikaamet värsked tööjõu-uuringu […]

Sissetulek hakkab mõjutama maksuvaba tulu suurust

Sissetulek hakkab mõjutama maksuvaba tulu suurust

Kristiina Ase Maksu- ja tolliamet teenindusosakonna Haapsalu büroojuht 2018. aastal muutuvad oluliselt maksuvaba tulu arvestamise põhimõtted. Seni kehtib kõigile füüsilistele isikutele aastas üks kindel maksuvaba tulu määr (2017.a on see 2160 eurot, ehk 180 eurot kuus), lisaks täiendav maksuvaba tulu pensionidele ja tööõnnetushüvitistele. 2018. aastast hakkab üldine maksuvaba tulu määr olema 6000 eurot aastas ehk […]

Lugeja küsib: Kuidas hoida silmi arvutiga töötamisel?

Lugeja küsib: Kuidas hoida silmi arvutiga töötamisel?

Lugeja küsib: Mind määrati meie ettevõtte töökeskkonnaspetsialistiks. Muuhulgas on mu ülesanne võtta tarvitusele abinõud vähendamaks töökeskkonna ohutegurite mõju. Tervisekontrollil on mitmel töötajal tuvastatud nägemise halvenemine ning oleme hankinud töötajatele kuvariga tööks ettenähtud prillid. See on aga tegelemine tagajärgedega. Mida tuleks teha, et ennetada silmanägemise halvenemist? Vastab Indrek Avi, Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant: Silmi mõjutavad negatiivselt mitmed […]

Kas järgmise aasta kevadest ei tohi perearstid oma patsientidega enam meili ega telefoni teel infot vahetada?

Kas järgmise aasta kevadest ei tohi perearstid oma patsientidega enam meili ega telefoni teel infot vahetada?

Lugeja küsib: Kas vastab tõele, et järgmise aasta kevadest ei tohi perearstid oma patsientidega enam meili ega telefoni teel infot vahetada? Vastab Andmekaitse Inspektsiooni õigusdirektor Raavo Palu: “Ei vasta. See on üks müütidest, mis on tekkinud seoses 2018. aasta 25. maist kehtima hakkava isikuandmete kaitse üldmäärusega. Tegelikult on tervishoiuteenuse osutajatel ka praegu kohustus patsientide andmeid […]

HEINO TAMM: Kas teerullipoliitika või äärmine küündimatus?

HEINO TAMM: Kas teerullipoliitika või äärmine küündimatus?

Arvan, et vähemalt esimesel korral, kui uus Haapsalu linnavolikogu kokku tuli, oli kõigil meeleolu hea, meenutades mingil määral justkui esimest koolipäevagi. Küllap oli kõigi 25 rahvaasemiku üllatus suur, kui laudade taha istudes selgus, et puudu on kõige tähtsam uue ühendomavalitsuse juhtimise õiguslik alusdokument – Haapsalu linna põhimäärus. Mäletan eelmise, 2016. aasta lõppu, kui 27. detsembril […]

MERLE MÄESALU: Haapsalu põhimääruse kiireks vastuvõtmiseks puudub otsene vajadus

MERLE MÄESALU: Haapsalu põhimääruse kiireks vastuvõtmiseks puudub otsene vajadus

Haapsalu linnavolikogu esimees on volinikele teinud ettepaneku, kuidas formaal-juriidiliselt üle saada olukorrast, kus volikogu ei saa tegutseda – muuta tagantjärele ühinemislepingut. Kuna keegi kas teadlikult või lohakusest ei valmistanud Haapsalu ja Ridala volikogudele õigel ajal ette uut põhimäärust, siis on volikogu töövõimetu. Kes vastutab tekkinud olukorra eest, on eraldi küsimus. Siiski ei näe ma vajadust kiirustades […]

Triin Toomesaar: Kiusamist saab ja tuleb ennetada

Triin Toomesaar: Kiusamist saab ja tuleb ennetada

Triin Toomesaar SA Kiusamisvaba Kool tegevjuht 17. oktoobril avaldas Läänlase portaal Eleri Pilliroo artikli, milles ta kirjeldab oma kokkupuudet küberkiusamisega ning seda, kui kurnavalt ja pikalt see kesta sai, kuni lahenduseni jõuti. Kiusamine on tõsine ja Eestis ka sage probleem, mis nutiseadmete ja arvukate suhtluskeskkondade aina argisemaks muutumisega veelgi mitmetahulisemaks arenenud. Kiusamise eest ei suuda […]

KOOLIKIUSAMISE OHVER: Millest algab suurim julgus?

KOOLIKIUSAMISE OHVER: Millest algab suurim julgus?

Septembris alanud uue kooliaastaga on taas päevakorda kerkinud ka haridussüsteemi tumedam pool ehk koolikiusamine. Tänapäeval ei lõpe koolikiusamine paljude noorte jaoks enam isegi mitte koolipäevaga, vaid jätkub küberruumis sageli ka pärast seda. Eleri Pilliroog on isiklikult küberkiusamisega kokku puutunud ja soovib, et tema läbielatust saaksid abi ka need, kes selle kõigega praegu või tulevikus silmitsi peavad […]

VALIMISLUBADUSED / KAIDO SIPELGAS: Värskendame linna valitsemist ja majandust

VALIMISLUBADUSED / KAIDO SIPELGAS: Värskendame linna valitsemist ja majandust

Kaido Sipelgas, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse teemajuht, kaitseliitlane Sotsiaaldemokraatlik erakonna Haapsalu linnapea kandidaat Haapsalu ja Ridala ühinemisel tekib uus omavalitsus ja selle inimesed vajavad ka uut võimalust. Senine areng on olnud küll pealt kullakarvaline, kuid kahjuks näitab ka kiire pilk statistikasse, et sellega pole kaasas käinud positiivseid muutusi kohalike elanike jaoks. Tsirkust on, aga korraliku leiva järele tuleb […]

VALIMISLUBADUSED / LAURI LUIK: Tasuvate töökohtade loomine toob ka inimesed

VALIMISLUBADUSED / LAURI LUIK: Tasuvate töökohtade loomine toob ka inimesed

Lauri Luik, Haapsalu linnapea kandidaat Reformierakond Ühineva Ridala ja Haapsalu lähituleviku peamine küsimus on elanike arvu kasvule pööramine. Selleks, et inimesed tahaksid Haapsallu tulla, siin elada ning oma peret kasvatada, peavad meil olema hästi tasustatud töökohad. Mida saab omavalitsus teha, et motiveerida ettevõtjaid Haapsallu uusi kõrgepalgalisi töökohti looma? Liialt tihti kiputakse avalikus sektoris eraettevõtjate tööpõllule. […]

Neli olulist punkti vanemahüvitise muudatustest

Neli olulist punkti vanemahüvitise muudatustest

Täna on Riigikogus esimesel lugemisel paindlikumat vanemahüvitist lubav eelnõu. Muudatuste eesmärk on motiveerida mõlemat lapsevanemat hoolitsema lapse eest tema esimestel eluaastatel ning lisada vanemahüvitise süsteemi rohkem paindlikkust, et lapsevanematel oleks soovi korral võimalik kombineerida lapsega kodus olemist ja töötamist, kirjutab sotsiaalministeeriumi perepoliitika juht Pirjo Turk. Täpsemalt on eelnõuga plaanis: pikendada isapuhkus seniselt kümnelt tööpäevalt 30-le […]

VALIMISLUBADUSED / REA RAUS: Jätkusuutliku majanduse printsiipide rakendamine, mahetoodangu ja puhta loodusliku keskkonna arendamine

VALIMISLUBADUSED / REA RAUS: Jätkusuutliku majanduse printsiipide rakendamine, mahetoodangu ja puhta loodusliku keskkonna arendamine

Rea Raus, jätkusuutliku arengu ekspert, uurija, õpetaja ja koolitaja Valimisliit Meie Inimesed, kandidaat nr 157 Miks me räägime jätkusuutlikust arengust? Meie Inimeste programm ja kokkulepe seab esikohale nii maapiirkondade kui linna jätkusuutlikkuse. Jätkusuutlik areng tähendab senisest tõsisemat arvestamist loodusega kogu selle mitmekesisuses. Keskkonna tervis ja heaolu on lahutamatult seotud inimeste, ka tervete ühiskondade tervise ja […]

VALIMISLUBADUSED / TIIA TREIMANN-DIFFERT: Puuetega inimeste võrdsed võimalused massiüritustel osalemiseks

VALIMISLUBADUSED / TIIA TREIMANN-DIFFERT: Puuetega inimeste võrdsed võimalused massiüritustel osalemiseks

Tiia Treimann-Differt / Läänemaa Vähiühingu juht, Haapsalu Puuetega Inimeste Koja liige Valimisliit Meie Inimesed Läinud suvi oli üritusterohke ja kui kõik kena koju kätte tuleb, tahaks sellest ju osa saada. Nende ürituste valguses on mul olnud ammu hingel üks probleem ja ma tunnen, et olen valmis selle eest seisma, kuna see pole üksnes minu probleem. Haapsalus […]

VALIMISLUBADUSED / JÜRI SAAR: Alternatiiv senisele kartellistunud poliitikale

VALIMISLUBADUSED / JÜRI SAAR: Alternatiiv senisele kartellistunud poliitikale

Jüri Saar, Tartu Ülikooli korraline professor Valimisliit Meie Inimesed Kohalikud valimised 2017. aastal võivad saada murranguliseks, sest ootused on kruvitud kõrgele. Neile valimistele on eelnenud kasvav poliitilise kultuuriga rahuolematus, millele võimuparteid pole suutnud leida väljapääsu. Senine initsiatiiv altpoolt on töötanud tühikäigul,  sest probleeme on toodud pidevalt esile, kuid lahendusi pole. Neil valimistel on nähtavad uued leerid, […]

VALIMISLUBADUSED / KRISTJAN TÕLK: Oluliste objektide ehitamiseks korraldatakse edaspidi arhitektuurikonkursid

VALIMISLUBADUSED / KRISTJAN TÕLK: Oluliste objektide ehitamiseks korraldatakse edaspidi arhitektuurikonkursid

Kristjan Tõlk, haapsallane ja arhitekt Valimisliit Meie Inimesed Haapsalu on tuntud oma mereäärsete puumajadega. Tihe ja merre suunduv tänavavõrgustik koos puuarhitektuuriga jääb linna oluliseks osaks aastasadadeks. Seepärast ei tohiks hooneid rajada ripsa-rapsa. Kuna Haapsalus on linna sees – eriti kesk-, vana- ja tagalinnas – vabu krunte vähe, siis kuidas kindlustada, et väärikale asukohale kerkiks vääriline arhitektuur? […]

VALIMISLUBADUSED / TOOMAS SCHMIDT: Olulised on töökohad, korrastatud haridusmaastik ja kergliiklusteede võrgustiku arendamine

VALIMISLUBADUSED / TOOMAS SCHMIDT: Olulised on töökohad, korrastatud haridusmaastik ja kergliiklusteede võrgustiku arendamine

Toomas Schmidt, Ridala kauaaegne vallavanem Valimisliit Meie Inimesed Haapsalu ja Ridala ühinemisega tekib uus omavalitsus, mis on koduks 13 596 inimesele. Selle ühinemisega saavad Haapsalu ja Ridala elanikest meie inimesed. Et ka tegelikkuses selleni jõuda, tuleb teha palju sisu nimel, kus kõik inimesed tunneksid, et me kõik oleme „meie”. Kui vaadata ühineva piirkonna elanike arvu muutusi […]

VALIMISED / HEINAR TUULBERG: Haapsalu päästavad seisakust kõrgemat tulu teenivad inimesed

VALIMISED / HEINAR TUULBERG: Haapsalu päästavad seisakust kõrgemat tulu teenivad inimesed

Heinar Tuulberg SDE kandidaat nr 182 Haapsalu linna poolt teenitud tulumaksu kasv jääb iga aastaga aina rohkem maha Eesti keskmisest tulumaksu kasvust. Linn on selles osas 2017. aastal kõikide Eesti linnade seas viimasel kohal. Veelgi ohtlikumaks muutub seis selletõttu, et linnal on suur laenukoormus, mistõttu aina vähem napib raha oluliste asjade jaoks. Rõõmustav on see, […]

VALIMISLUBADUSED / MERLE MÄESALU: Valimisliit Meie Inimesed väärtustab peresid ja haridust

VALIMISLUBADUSED / MERLE MÄESALU: Valimisliit Meie Inimesed väärtustab peresid ja haridust

Merle Mäesalu, Haapsalu linnapea kandidaat Valimisliit Meie Inimesed Lubadused: Ettevõtluskeskkonna loomine tööandjate meelitamiseks ja töökohtade arvu suurendamiseks. Abiellujate sõrmusetoetus, sünnitoetus 500 eurot, lasteaia laste tasuta toit ja tasuta õpilastransport perede toetuseks. Kuld- ja hõbemedaliga gümnaasiumi lõpetajate preemiad vastavalt 500 ja 300 eurot, lasteaiaõpetajate palkade ühtlustamine, noorsoo- ja kultuuritöötajate palgatõus, huvihariduse kättesaadavus kogu omavalitsuse noortele tasuta […]

VALIMISED / JAANUS RATAS: Kodaniku kohus on valida

VALIMISED / JAANUS RATAS: Kodaniku kohus on valida

Jaanus Ratas Kullamaa vallavolikogu liige Eesti Vabariigi põhiseadus sätestab, et Eesti on iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik, kus kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas. Taaskord on kätte jõudnud periood, kus rahvas saab teostada oma võimu kõige vahetumal kujul. Oma tuleviku kujundamine on tänu demokraatlikule riigikorrale täielikult usaldatud meie endi kätte, kus saame otsustada, keda me usaldame […]

VALIMISLUBADUSED / URMAS SUKLES: Ühtemoodi tähtsad on nii Haeska või Puise külas kui ka Kastani elurajoonis elavad inimesed

VALIMISLUBADUSED / URMAS SUKLES: Ühtemoodi tähtsad on nii Haeska või Puise külas kui ka Kastani elurajoonis elavad inimesed

Urmas Sukles, Haapsalu linnapea HARI kandidaat nr 102 15. oktoobril valite suure Haapsalu linna juhid järgnevaks neljaks aastaks. Loodan, et teete õige valiku ning ei lase end peibutada püünele soovijate mesijuttudest. Meil seisab ees suur töö, et Haapsalu ja Ridala tugevused kokku panna ja meie kõigi kasuks rakendada. Haapsalu linna tuntakse ajaloolise tervise- ja puhkelinnana. Ridala […]

1 2 3 13