Suvi tuleb õued korda. Maastikuehitus, kõrghaljastus. Puud, põõsad, hekid, võsa