Ohtlike puude langetamine, kruntide puhastamine võsast