Ohtlike puude eemaldamine, hekkide pügamine, trimmerdamine, niitmine