Ohtlike puude eemaldamine, hekkide pügamine,trimmerdamine,niitmine