Ohlike puude langetamine, kruntide puhastamine võsast, hekkide pügamine