Müü 1 film ,5 multikat ning üks videokasett “laste karaoke”