Haapsalu Sotsiaalmaja võtab tööle sotsiaalhooldaja täiskohaga