Eneseareng läbi õppimise ja koostöö

Postitaja: Ingrit Kera
Postitatud: 13. veebr. 2019 (5 päeva tagasi)
Asukoht
Haapsalu Kutsehariduskeskuses, Ehitajate tee 3, Uuemõisa, Haapsalu

Koolitus “Eneseareng läbi õppimise ja koostöö”

Koolitus on mõeldud kõigile huvilistele, kes soovivad enesearengukoolituse kaudu kujundada edasist õpiteed, arendada meeskonnatöö oskuseid. 

Eesmärgiks on toetada igati soovijaid enesearengus ja anda selleks vajalikud metoodilised võtted, mis aitavad liikuda seatud eesmärkide poole.

Kursuse teemad:

 • Enese tundmine ja eesmärkide seadmine (18 tundi)
  Inimese põhiolemus ja teadlik arenemine (erinevad testid). Vajadused ja väärtused. Enesehäälestamine, motiveerimine. Enese aktsepteerimine ja eesmärkideseadmine (vahe-eesmärgid). Erinevad rollid ja isikutüübid. Konfliktolukordade lahendamine.
 • Eesmärkidele pühendumine. Võimalused elukestvas õppes osalemiseks (6 tundi)
 • Koostöövõrgustiku kujundamine (10 tundi)
  Hoiakud ja väärtused ning nende mõju koostöös
  Mis oluliselt  soodustab ja takistab koostööd. Minu põhimõtted ja vajadused meeskonnas, koostöövõrgustikus. Minu roll meeskondades. Enesehindamine meeskonnaliikmena sulanduda meeskonda ja teha koostööd?
 •  Kaasaegne õppimine ja eneseareng (14 tundi)
  Suhtlemine ja suhtlemisviisid. Kaasaegne õppimine ja eneseareng.

Õpe sisaldab õppekäike, aktiivseid vestluseid ja isikuarengu teste.

Registreerimine on avatud kuni 25. veebruarini tel 6661745, 5081016, koolitused@hkhk.edu.ee

Rohkem infot kodulehelt.