Läänemaal oli kolme päeva jooksul neli põlengut

Päästeamet kehtesta tuleohtliku aja kogu Eesti territooriumil alates 6. aprillist. Tuleohtlikul ajal võib looduses tuld teha ainult selleks ettenähtud kohtades. Lõkke tegemisel nii metsas ja maastikul kui ka koduaias tuleb järgida tuleohutusnõudeid.

Nädalavahetusel patrullisid Lääne päästekeskuse inspektorid ja päästemeeskonnad maakondades, et ennetada kulupõlenguid ning tõsta inimeste teadlikkust tuleohutusest. Kontrollkäigud näitasid, et inimesed jälgisid ohutusnõudeid ning kui päästjad või inspektorid neid ka tuvastasid, eemaldati need koheselt.

Põhja-Pärnumaal tuvastati 20 ja Häädemeeste vallas 13 lõket, Raplamaal 18 ning Järvamaal 20 lõket. Kõik Pärnu- ja Raplamaa lõkked olid nõuetekohased, kuid mõnede lõkete puhul oli vaja inimesi juhendada esmaste kustutusvahendite osas. Järvamaal pidi ohutusnõudeid selgitama neljal korral ning üks suitsev järelevalveta lõkkekoht tuvastati Taikse külas. Inspektorid kustutasid selle.

Hea on tõdeda, et inimesed on tuleohtlikust ajast teadlikud ning teevad ka lõkkeid ohutumalt. Hea näide on Kohila piirkonna tiheasustusaladel tünnides tehtavad lõkked. Hoolimata sellest, et enamik kontrollitud lõketest vastas nõuetele ja olid ohutud, oli nädalavahetus siiski päästjatele väljakutsete rohke.

LÄÄNEMAA

 1. aprillil kell 16.00 teatati häirekeskusele tulekahjust Lääne-Nigula vallas Linnamäe külas. Hooletust lõkketegemisest süttis maastik ning levis prügi- ja oksahunnikusse. Põles 1 hektar kulu ning omanikud suutsid sellele enne päästjate saabumist piiri panna. Päästjad kustutasid tulekahju lõplikult kell 17.04.
 2. aprillil:

– kell 15.53 teatati häirekeskusele kulupõlengust Haapsalu linnas Nõmme külas. Lõkke tegemisest alguse saanud kulupõleng oli ca 800 m² alal. Põleng likvideeriti kell 16.31.

– kell 15.54 teatati häirekeskusele kulupõlengust Taebla alevikus, kus lõkkest süttis põlema kulu. 50 x 10 m suurusel alal asunud tulekahju likvideerisid Kirna vabatahtlikud päästjad kell 16.44.

– kell 18.03 said päästjad väljakutse Haapsalu linna vanade raudtee eksponaatide juurde, kust ühest vagunist tuli suitsu. Päästjad tuvastasid vanas raudteekraana kabiinis põlemas külmkapi. Tulekahju likvideeriti kell 18.23.

 1. aprillil kell 14.24 vajati päästjaid appi ohtu likvideerima Haapsalu linna Jaama tänava rattaparklasse, kus parkla ripplagi oli ohtlikult lahti tulnud. Päästjad eemaldasid ohtliku ripplae.

HIIUMAA

 1. aprillil kell 18.06 teatati häirekeskusele tulekahjust Hindu külas. Tee ääres põles umbes 100 m² kulu ning kohalikud elanikud alustasid kustutamisega enne päästjate saabumist. 100m eemal avastati veel kaks väiksemat, umbes 10 x 10 meetrise läbimõõduga põlengut. Kulupõlengud likvideeriti kell 18.53.
 2. aprillil:

– kell 15.57 teatati häirekeskusele tulekahjust Partsi külas. Põles 40 m² kulu ja metsaalust. Päästjad likvideerisid tulekahju kell 16.39.

– kell 16.48 teatati häirekeskusele tulekahjust Arukülas. Traktori summutist lennanud sädemest oli süttinud põlema kaks teeäärset ala. Üks põlenguala oli 10 x 20 m, teine 5 x 10 meetri suurune. Päästjad likvideerisid põlengud.

JÄRVAMAA

 1. aprillil:

– kell 14.06 said päästjad väljakutse Järva valda Kuksema külla. Põles põhuhunnik, millest oli tuli levinud ka metsa. Koha peal olnud inimesed olid tuleleviku peatanud, kasutades tulekustuteid ja käepäraseid vahendeid. Kohalik traktor laotas põlenud põhuhunnikut laiali. Põles umbes 300 m² suurune maa-ala. Lisatud foto.

– kell 21.28 teatati häirekeskusele kulupõlengust Järva vallas Vaali külas. Lõke, mis oli küll kividega ümbritsetud, kuid ümbritsetud kuluga, väljus kontrolli alt. Päästjate saabumise ajaks oli pererahvas oli jõudnud osaliselt tulelevikut piirata. Kulu põles kokku 200 m² alal.

 1. aprillil kell 14.16 teatati häirekeskusele kulupõlengust Türi vallas Kullimaa külas. Põles kulu ja metsanoorendik umbes 1 hektari suurusel maa-alal.
 2. märtsil kell 15.09 teatati häirekeskusele kulupõlengust Järva vallas Järva-Madise külas. Lõkkest süttis põlema 200 m² kulu.

PÄRNUMAA

 1. aprillil:

– kell 14.16 teatati häirekeskusele maastikupõlengust Pärnu linnas Hoburaua tänaval. Aiamajade vahel tehtud lõkkest alguse saanud kulupõleng oli 200 ruutmeetrisel alal ning päästjad likvideerisid selle kell 14.32.

– kell 14.51 teatati häirekeskusele kulupõlengust Häädemeeste vallas Võiste alevikus. Põles 70 x 70 m kulu. Tulekahju sai alguse järelevalveta jäetud lõkkest, mille kõrval puudusid esmased kustutusvahendid ning ka lõkkeplats oli piiramata.

– kell 20.55 teatati häirekeskusele kulupõlengust Tori vallas Piistaoja külas. Põles kuus heinapalli ning hinnanguliselt 2 hektarit kulu ja metsaalust.

– kell 21.01 teatati häirekeskusele kulupõlengust Pärnu linnas Seljametsa külas. Põles umbes 100 m² kulu.

 1. aprillil:

– kell 14.34 teatati häirekeskusele kulupõlengust Tori vallas Sindi linnas. Põles kulu mille läheduses olid puukuurid. Naabrite abiga sai pererahvas tuleleviku piiratud ning päästjad kontrollisid ala ohutuse tagamiseks üle.

– kell 15.19 teatati häirekeskusele kulupõlengust Häädemeeste vallas Papisilla külas. Kulu põles umbes 1 hektari suurusel alal ning oli levinud ohtlikult maja lähedale ning metsa alla. Tulekahju lokaliseeriti kell 15.48.

– kell 16.35 teatati häirekeskusele tulekahjust Pärnu linnas Seljametsa külas. Inimene tegi lõket, millest süttis põlema ka umbes 200 m² kulu ning rehvi- ja prahihunnik. Lõkke puhul oli eiratud kõiki ohutusnõudeid. Oli hoonetele liiga lähedal, polnud kustutusvahendeid. Selle tulemusena läksid põlema kulu, rehvihunnik, kogutud praht ja kasvuhoone konstruktsioonid.

– kell 17.02 teatati häirekeskusele kulupõlengust Põhja-Pärnumaa vallas Viluvere külas. Lõkkest süttis põlema umbes 2 hektarit kulu ning puuriit.

– kell 18.16 teatati häirekeskusele kulupõlengust Põhja-Pärnumaa vallas Metsavere külas. Põles 1 hektar kulu ja võsa, mille päästjad kustutasid kell 19.23.

– kell 19.26 teatati häirekeskusele kulupõlengust Pärnu linnas Marksa külas, kus põles umbes 1 hektar pilliroogu. Päästjad likvideerisid põlengu kululuudadega kell 20.03.

 1. aprillil kell 18.11 teatati häirekeskusele kulupõlengust Saarde vallas Saarde külas. Põlesid 3 väiksemat küttematerjali virna ja ca 100 m2 kulu. Põles 150 m² kulu, mille päästjad kustutasid kell 18.40

RAPLAMAA

 1. aprillil kell 14.55 teatati häirekeskusele kulupõlengust Kohila vallas Vilivere külas. Põles 400 m² kulu.
 2. aprillil:

– kell 11.23 teatati häirekeskusele kulupõlengust Märjamaa vallas Rangu külas. Lõkkest alguse saanud kulupõleng levis 500 m² maa-alale. Lisatud foto.

– kell 12.08 teatati häirekeskusele kulupõlengust Rapla vallas Koikse külas. Lõkkest alguse saanud kulupõleng levis 600 m² maa-alale.

– kell 12.46 teatati häirekeskusele kulupõlengust Märjamaa vallas Rääski külas. Lõkkest sai alguse umbes 1 hektari suurune kulupõleng. Põleng likvideeriti kell 13.10

– kell 13.38 teatati häirekeskusele kulupõlengust Märjamaa vallas Naravere külas. Lõkkest sai alguse umbes 20 x 100 m suurune maastikupõleng, mis likvideeriti kell 14.44

 1. aprillil kell 16.39 teatati häirekeskusele tulekahjust Märjamaa vallas Suurkülas. Põles kulu, mis oli alguse saanud tünnis põlevast lõkkest. Kodanik oli enne päästjate saabumist suutnud tulekahju ära kustutada. Päästjad kontrollisid maa-ala üle.
 2. aprillil:

– kell 16.32 teatati häirekeskusele kulupõlengust Kehtna vallas Ahekõnnu külas. Lõkkest alguse saanud kulupõleng oli 0,5 hektari suurune. Päästjad likvideerisid tulekahju kell 17.19.

– kell 19.31 teatati häirekeskusele kulupõlengust Rapla vallas Ülejõe külas. Kuivanud puu kukkus elektriliinidele ning see süütas põlema ümbritseva kulu 50 x 100 m suurusel alal, mille kohalikud elanikud kustutasid iseseisvalt.

SAAREMAA

 1. aprillil kell 13.43 said päästjad väljakutse kulupõlengule Saaremaa valda Tiirimetsa külla. Lõkkest süttis põlema 2,5 hektarit kulu, mille päästjad lokaliseerisid kell 14.32.
 2. aprillil kell 13.54 teatati häirekeskusele tulekahjust Saaremaa vallas Õeste külas. Lõkkes põletati raiejäätmeid ning tuli väljus kontrolli alt. Kokku põles umbes 1 hektar kulu, noored männid, kuused.

PÄÄSTEAMET

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.