Kohtla-Järvel oli kortermajas vingugaasi õnnetus, ühest korterist leiti kaks hukkunut

Eile kell 9:21 sai Häirekeskus teate selle kohta, et Kohtla-Järve linnas Ahtme linnaosas Lehola tänaval on gaasiküttega kortermajas kokku kukkunud noor naisterahvas. Kannatanu ja teataja sümptomite põhjal võis oletada, et korteris on vingugaasi kontsentratsioon eluohtlikult kõrge.

Kohale läinud päästemeeskond mõõtis korteri õhus oleva vingugaasi kontsentratsiooni ja see oli üle normi ning kutsusid kohale gaasiteenistusfirma. Gaasiteenistusfirma keeras gaasikraani kinni, päästjad tuulutasid toa ja seejärel mõõtsid uuesti vingugaasi taset, mis oli langenud normi piiresse.

Päästjad kontrollisid üle ka kõik teised korterid, kuhu neil oli võimalik sisse pääseda ning inimesed evakueeriti ohu möödumiseni majast välja. Seejärel teostati ka kolmas, lõplik mõõtmine, millega tuvastati, et vingugaasi tase on normis ja inimesed lubati tagasi korteritesse.

Sündmuskohale jäi gaasiteenistusfirma, kes viis läbi omapoolseid toiminguid, et selgitada välja olukorra tekkepõhjus ja seejärel kõrvaldada probleem. Kiirabi kontrollis üle ka kõrvalkorteris viibinud 7-kuuse lapse, kellel olid tekkinud hingamisraskused.

Mõni tund hiljem, kell 17:13 teavitati Häirekeskust, et samast majast on leitud oma korterist vingumürgistuse kahtlusega teadvuseta meesterahvas ja kaks elutunnusteta isikut. Kiirabi kinnitas kohapeal kahe isiku, 48-aastase naisterahva ja 28-aastase meesterahva hukkumist, viis teadvuseta 52-aastase meesterahva haiglasse ja kontrollis veel üht kortermaja elanikku, kes kaebas halva enesetunde üle.

Kohal käinud päästemeeskond normist kõrgemat vingugaasi kontsentratsiooni ei tuvastanud. Hukkumiste põhjuse selgitab välja kohtumeditsiini ekspert, sündmuskohal tegutsesid kriminalistid.

Hukkunud asusid korteris, mis paiknes selle korteri all, kuhu tehti hommikune väljakutse. Korterisse, kust hukkunud leiti, ei saanud päästjad hommikul sisse. Päästjad rääkisid hommikul naabritega, kelle sõnul oli korteri elanik korterist lahkunud.

Samuti kontrollisid päästjad nimetatud korterit õuest läbi akna, kuid puudusid tundemärgid, et keegi võiks korteris viibida, misjärel andsid nad naabritele info, et kui korterielanik koju tagasi saabub, peab ta oma ruumid tuulutama. Majas on gaasiteenistusfirma poolt gaas kinni keeratud, kuni Tehnilise Järelevalve Amet on teostanud ekspertiisi ja lubanud jätkata gaasiseadmete kasutamist. Õhtul teostasid päästjad veel ühe vingugaasi taseme mõõtmise, vingugaasi tase oli normi piires ja seejärel lubati inimesed tagasi oma korteritesse, kuid neil on keelatud kütmiseks ja vee soojendamiseks gaasi kasutada.

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.