Vabaerakond kohtus Haapsalu inimestega

Vabaerakond on üle-eestilisel rännakul, mille peatuspaigaks 22. veebruari õhtul oli Haapsalu.

Igale kohtumisele oleme kohalikega üheskoos valinud põhiteema. Haapsalu kandi inimestelt küsisime: “Mis maksab väärikas vananemine?”. Kohalike päralt olid Vabaerakonna saadikud Monika Haukanõmm, Andres Ammas, erakonna esimees Artur Talvik ja kohalikele rohkem Albertina tuntud Ain Lutsepp.

F: Vabaerakond

Haapsalus oli rännakule kogunenud enam kui poolsada inimest. Rännakut külastanud metsanduse arendaja, looduskaitsja ja pärandkultuuri uurija Lembitu Twerdianski sõnul oli haarav ja mõttetihe õhtu.

“Oli tunda tõsist muret hooldusteenuste kättesaadavuse üle. Mure on õigustatud, tunnen seda isegi. Tähtsam oli aga see, et pakuti välja reaalseid lahendusi, mille ellu rakendamisega praegune valitsus ei oska, ei taha või ei viitsi tegeleda,” kommenteeris Twerdianski toimunud üritust.

Lembitu Twerdianski usub, et suure osa väärikaks vananemiseks saab teha igaüks. “Tuleb leida jõukohane mõttetegevus, minul on see näiteks pärandkultuuri ja mälestuste kogumine ja säilitamine,” ütles Twerdianski.

Enne õhtust rännakut kohtuti Haapsalu kandi vabaühenduste esindajatega, kellelt koguti tagasisidet Vabaerakonna n-ö 1% algatusele, mille järgi oleks igal Eesti elanikul võimalus suunata üks protsent oma brutotulust temale meelepärastele vabaühendustele. See motiveeriks vabaühendusi pöörama oma näo rohkem liikmete ja kodanike, kui poliitikute poole.

Teiseks oluliseks eesmärgiks on vabaühenduste majandusliku toimetuleku oluline parandamine täiendava finantseerimise abil, andes seejuures suurema motivatsiooni inimestele, kes kolmandas sektoris töötavad. Ühenduste esindajate meelsus Vabaerakonna algatuse osas oli positiivne, oldi arvamusel, et see paneb kodanikke enam vabaühendusi ühiskonnas märkama ning parandab annetuskultuuri.

Igal kokkusaamisel on kaasa teinud kohalikud meelelahutajad – Haapsallu kutsusime rahvalikku muusikat esitava Läänemaa meeste duo Väliharf.

Vabaerakonna rännak Eesti poliitilisel maastikul algas 20. septembril 2014. Tuldi, et anda Eestile uus arenguimpulss. Oma kodukoha peremehed ja otsustajad on sealsed inimesed ning kohalikega, keda oli kokku tulnud igast eluvaldkonnast, sealhulgas rohkelt vabaühenduste esindajaid, Vabaerakond rännakul kohtuski.

Selle tööka roadshow käigus oleme lisaks Haapsalule käinud Põlvas, kus arutasime elu võimalikkusest ääremaal ja Viljandis, kus fookuses oli aktsiisipoliitika.

Edasi on plaanis külastada naistepäeval Tartut, jõuame Pärnusse, Raplasse, Ida-Virumaale, Valka, Sadalasse ning Tapale. Rännaku lõpetab maikuu viimane päev Tallinnas.

Ingeldrin Aug
Vabaerakonna kommunikatsiooninõunik

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.