KÜSITLUSE TULEMUSED: Loe, mida arvasid ligi 700 inimest Haapsalu turust

Haapsalu noortevolikogu korraldas küsitluse Haapsalu turu teemal. Küsitlus kestis 22.01-03.02.2018. Kokku oli vastanuid 693.

Turg on alati olnud linna osa, kus elanikud on saanud omavahel suhelda ning tooteid osta. Haapsalu turg on hetkel väga muutunud, millest tulenevalt küsime Haapsalu inimeste arvamust.

All olevate küsimuste põhjal nägime, et Haapsalu elanikud soovivad uut turgu, kus kõigil osapooltel on meeldiv viibida ning meeneid osta.

Kõikide vastajate vahel läks loosi 20€ Apollo kinkekaart.

Vanus

Kõige rohkem oli vastanuid vanuses 27-40 (192 – 27.7%). Vastanuid vanuses kuni 18 oli 126 (18.2%), vanuses 41-50 (102 – 14.7%) ning vanuses 51-… (182 – 26.3%). Kõige vähem oli vastanuid vanuses 19-26 (91 – 13.1%).

Linnaturu vajalikkus

Enamik – 97.1% vastanutest arvab, et Haapsalu vajab linnaturgu.

Milliseid tooteid soovitakse osta linnaturult?

Küsitluse käigus selgus, et inimesed soovivad kõige rohkem turult osta aed- ja juurvilju (92.4%), kodumaiseid puuvilju (89.6%), mett (78.5%), kala- ja kalatooteid (76%) ning liha- ja lihatooteid (74.7%). Ka muid tooteid (mune, käsitöötooteid ja piimatooteid) soovivad inimesed turul näha. Kõige vähem soovitakse osta võõramaiseid puuvilju.

Kui sageli soovitakse linnaturgu külastada?

Enamik vastanutest (60.8%) soovivad külastada linnaturgu kord nädalas, 19.2% vastanutest kaks korda nädalas ja 20.1% kord kuus.

Turu asukoht

Paljud vastanud kirjutasid, et turu asukoht ei vaja muutmist või võiks paikneda kesklinnas raudteejaama ümbruses, kuna praegune asukoht Jaama tänaval on väga hea. Oli ka vastanuid, kes eelistaksid, et turg oleks vanalinnas (näiteks Lossiplatsil).

Turu mittevajalikkus

Vastanud, kes arvavad, et turgu ei ole vaja, põhjendavad oma valikut sellega, et:

 • Nad ei pea seda vajalikuks.
 • Kasvatavad ise oma pere kasuks.
 • Haapsalul ei ole vaja eraldi kohta turu pidamiseks, vaid võiks olla iga päev, paar tundi näiteks linna keskväljakul.
 • Kaubanduskeskustes on odavamad hinnad ja suurem valik.
 • Turul müüakse viletsaid tooteid.
 • Valik on liiga väike.
 • E ole ostujõulist klientuuri.
 • Ei ole kaupa.
 • Ei ole eestvedajat.
 • Ei ole kindlad palju seal hakkaks rahvast käima.
 • Tulu võib olla väiksem kui kulu.

Informatsiooni leidmine

Kohalik rahvas soovib saada infot turul toimuva kohta kõige rohkem selleks eraldi loodud kodulehel, Facebookis, linna kodulehelt, linnalehest (Lääne Elus ja Läänlase portaalis).

Kas linnaturg peaks olema hooajaline?

Suurem enamus (78.1%) vastanutest arvab, et linnaturg ei peaks olema hooajaline. See tähendab, et enamik inimesi arvab, et turg võiks olla aastaringselt.

Käsitöö müügi vajalikkus

66.% vastanutest peab tähtsaks käsitöö müümist.

Millist käsitööd soovitakse müüa/osta Haapsalu linnaturul?

64.9% vastanutest soovib osta sokke, 64.4% kindaid, 51.4% mütse, 44.6% vaipu, 30.3% linikuid. Samuti soovitakse näha kohalike käsitööpoodide kaupu, puutööd, ehteid, seepe ja meeneid. Oli ka inimesi, kes ei arvanud, et linnaturule on vaja käsitööd.

Välismaise odava riidekauba müük Haapsalu linnaturul

Enamus inimestest (61.9%) ei pea vajalikuks välismaise odava riidekauba müüki vajalikuks.

Muud ettepanekud ja soovitused

 • Võtta eeskuju Balti jaama turust . Mõni viisakas kohvi joomise koht võiks ka olla.
 • Hea kui on väliseid kaubalette ja paviljone. Meie aastaajad ju tingivad periooditi kauba paviljonis müümist (ilmastikutingimused: tuul, vihm, lumesadu; valgusega aja erinevus kuude lõikes).
 • Ise ei ostaks odavat riidekaupa prouadelt ent see lisab vaheldust kaubale ning kutsub erinevaid kliente.
 • Turg tuleb teha korda, et seal oleks võimalik aastaringselt kaubelda, hetkel linnavalitsusel puudub idee, milline turg peab olema ehk tuleb alustada ideest.
 • Paremad tingimused võiksid olla, sest külmadel ilmadel halb müüa.
 • Linna turg oleks hea koht, kus müüakse kohaliku inimese kasvatatud ja käsitsi valmistatud.
 • Korralikud varjualused, hooned korralikumad.
 • Oleks avar, loominguline.
 • Katrin Rannamäe võiks olla uuesti turu vastutav.
 • Kõigepealt tuleks seda tõsiselt renoveerida ning kuidagi ümber korraldada. Asukoha vastu pole midagi. Äkki rohkem müüjaid hankida või kuidagi mitmekülgsemaks teha?
 • Ideaalis võiks linn võtta eeskuju Tallinna linnaturgudest. Tallinna Mustamäe turg sobiks oma suuruselt väga hästi ka Haapsallu.
 • Turupäev
 • Turg võiks olla avatud sügis-kevad perioodil reede-pühapäev, suvekuudel aga kõigil päevadel. Rohkem võiks kaasata talunikke, kes müüvad liha ja põllusaadusi. Samas võib korraldada ka erinevaid laatasi- lillelaat, maasikalaat jne.
 • Minu arvates võiks seda teha nii ruttu kui võimalik.
 • Kodumaine toit kõige tähtsam.
 • Otsige kohalike tootjaid.
 • Turg võiks kasutusele võtta Lossiplatsi kõrval tühjalt seisva kahekorruselise puumaja ning sinna siseturu ja kohviku teha.
 • Turul peaks olema üks peremees/naine, kes haldab kogu ala ja suhtleb kauplejatega. Tegeleb nii infrastruktuuriga kui turundusega. Kui see inimene saab väärt töötasu ja teeb südamega tööd, siis hakkabki asi liikuma ja inimesed rohkem turgu külastama. Kindlasti oleks vaja soojemat ruumi, et turg saaks töötada aasta läbi.
 • Turg on vajalik, aga välismaise odava riidekauba võiks lausa keelata.
 • Linnaturg võiks olla hooajaline kuna talvel ei peaks keegi õues müügitööga tegelema. Turuhooned võiks kaasajastada.
 • Kindlasti ei tohiks olla turg välismaise odava riidekauba müügi koht. Oluline on pakkuda kohalikku toorainet ja käsitööd.
 • Meeldiks kui turg oleks ka visuaalselt kaunis koht, nö turuputkad peaksid olema, kuid need võiksid olla Haapsalupäraselt puitpitsilised. Avatud letid on mõistlikud pigem suvehooajal. Kindlasti peaks olema ka nö turuhoone, kus on näiteks liha- ja kalaletid.
 • Turu kontseptsioon võiks olla väga haapsalupärane (puitpits, madalad puidust majad).
 • Võikski leida inimese kes vastutaks selle eest ja leiaks viisi et inimesed külastaksid tihedamini.
 • Võiks toimuda üritusi turul ja tähtpäevadega.
 • 1) teha rohkem reklaami sellele, nt. kuulutused stendidel, ajalehes, internetis.
 • 2) reklaamida lisaks turule üldiselt ka seda rohkem, et noortel seal võimalik töötada on.
 • 3) teha turuplatsile mingi uuemat sorti kujundus, võib-olla veidi väljapaistvam. Ei pea olema ülikallis ja modernne kujundus, aga mingisugune muutus tõmbaks tähelepanu.
 • 4) langetada natuke endale turukoha rentimise hinda, et rohkem inimesi kaaluks sinna müüma tulla.
 • 5) kui turul oleks mingi eraldi infokanal, saaks müüjad panna kuulutusi allahindlustest ja lõpumüükidest, mis meelitaks ostlejaid turule.
 • Pole midagi keerulist. Vana kõik ära koristada. Tellida suured soojustatud seinaplaadid ( samad millega suuri halle ehitatakse. ) katus peale sisse 2 korrust. Ja väikesed putkad üles, kus on stabiilsed rentnikud ja alla sellised kes hooajati oma saadusi müüvad. Rent odavaks või tausta. Lastele ka mõni nurk ja kohvik, kus saab head pontšikut ja suvel jäätist ja jäätisekokteili. Teisele korrusele kindlasti ka ratastooli ligipääs võimaldada kuna Fra Mares palju soomlasi, kes on ratastoolis. Teha rohkem peredele mõeldud asju seal. Perepäevad jne. See kõik meelitab inimesi ostma. Parklasse u 40-50 autokohta. Võimalusi ja ideid on palju. Loodan, et saab asja siiski sellest ja saab ka vihmaga turule minna et ei pea kartma, et just ostetud villased sokid märjaks saavad.
 • Normaalmõõtudega letid. Valgustus. Soe kohvik ja sööginurk hooajal on puudu parkimise kohtadest.
 • Turg võiks lahti olla ka hilisemal ajal, mitte ainult vara hommikul, et peale tööd saaks ka turult värsket kraami. Üks osa võiks olla nt siseturg.
 • Linnaturg peaks kindlasti olema Haapsalus ja muidugi kordades paremas seisus ja rohkema kaubavalikuga kui hetkel olev turg. See on koht kus saada otse talunikelt/ müüjatelt värskeid aia/ metsa/ mere saadusid. Ja kindlasti on vahetu suhtlus oluline klientidele, mida tavapoes tavaliselt praktiseerida pole võimalik.
 • Turg võiks olla rohkem moodne ja seal võiksid pigem olla müügil toiduained ja käsitöö, kui odav ebakvaliteetne toodang, see ei too turule ei ilu ega meeldivat õhkkonda ning kindlasti ajaks teatud kliente pigem eemale.
 • Peaks olema siseturg ja suvel lisaks välisturg, rohkem sooviks kodumaist toodangut.
 • Linn võiks võtta turule rentniku.
 • Võiks olla rohkem infot selle turu kohta ja võiks olla palju värvilisem ning suurem.
 • Kindlasti võiksid olla koha maksud olla väiksemad.
 • Võiks küll olla avatud hooajaliselt, kuid kui on avatud, siis sooviks näha laialdast valikut.
 • Turukohtade paigutus võiks olla normaalne, mitte nagu möödunud hooajal.
 • Ilus, puhas, hea kaubavalikuga (sh maitserohelist!).
 • Suveti võiks küll turg olla. Eriti tunneks rõõmu metsasaadustest ja värskest kodulooma lihast!
 • Turg võiks vanalinna osas asendada suurt toidupoodi, mis seal puudub.
 • Korralikud lahtised müügiletid ja ka kinnine paviljon. Eeskujuks Balti jaama turg. Riia turg.
 • Võiks olla õueala ja samuti nt klaasist seintega siseturg. Ei pea olema suur, aga peaks olema puhas ja kauba väljapanekuks peaks olema loodud erinevad tasapinnad.
 • Peab olema kohalikku kaupa ja kindlasti ka võõramaist odavamat alternatiivi, vastasel korral on turg liiga niššikas.
 • Turul peaks olema rendi pind tasuta.
 • Ennekõike oleks vaja head kavandit kuid samas olla realist. Sest loogiline on see, et teist Balti jaama või Nõmme turgu siia ei tule.
 • Kindlasti sobiv kellaaeg, nädalavahetusel võib-olla kauem lahti kui senini olnud nt. 16:00 eriti laupäeval.
 • Tuleks mõelda, kuidas leida kauplejaid turule. Suvisel perioodil on siiani olnud naljakas see, et ostjaid tegelikult oleks, aga ei ole eestimaiseid talutoodete müüjaid. Kahtlen, et neid siin nii vähe on. Talviseks perioodiks ka sisetingimused talutoodete ja teiste põllumajandus saaduste müümiseks.
 • Turg peaks ikka väga hea varjualusega olema või siis hoopis hoonena, kus on aastaringselt kõigil hea. Haapsalus on väga üksikud kohad, kust riideid ja jalanõusid osta saab.
 • Turg peab olema ühtviisi mugav ja turvaline paik nii kauplejatele, kui ka ostlejatele (kaup ja müüjad kaitstud ilmastiku eest, soojendatavad müügikohad), puhkekohad ostlejatele ja piisavalt parkimisvõimalusi transpordile.
 • Turg peaks sündima koostöös Läänemaa toidutootjatega.
 • Turg võiks olla avatud kauem, kui kella 13-14-ni. (Praktika näitas, et kaup pakiti juba alates kella 12 st kokku.) Ja kui ostjaid ei olegi iga päev, siis turg võiks olla avatud vaid nt K-P või N-P. Avamise algus kella 9-st või 10 -st. Välismaa odava riide müük peaks kindlasti jätkuma, sest see on veel ainus võimalus uusi riideid saada. ( Linn on täis teise ringi riiete ehk kaltsukate poode ja see tekitab vastikust. ) Riiete proovimiskabiin võiks olla soojustatud ja korralikult valgustatud pinnal. (Enne oli oht kopsupõletikku saada ja selle tõttu ei olnud huvi riided proovida ega osta ) .
 • Turg võiks olla avatud iga päev ja linna elanikud saada oma kaupu müüa, et müügiplats ei maksaks palju, pigem tagasihoidlik, sümboolne tasu.
 • Võiks olla mõned huvitavad turu toodetega seotud üritused. Näiteks salatite valmistamise võistlus.
 • Leian, et turul ei ole mingit vajadust müüa odavat välismaist riidekraami või taolist nänni, mida laatadel vahel kohtab. Küll aga loodan väga, et just toidukraami tarbeks jääb turg siiski avatuks. Selle jaoks pean turgu väga oluliseks.
 • Hea oleks, kui keegi teemaga tõsiselt ja kärmesti tegeleks, nii et uued plaanid turu suvist kauplemishoogu ikka suurendaksid, mitte vastupidi.

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.