Hanila, Lihula, Koonga ja Varbla otsivad avaliku konkursiga uuele vallale sümboolikat

Hanila, Koonga, Lihula ja Varbla vallavalitsused kuulutasid välja konkursi valdade ühinemise teel moodustuvale Lääneranna valla sümboolika leidmiseks.

Konkurss on avalik, osavõtumaksuta ja üheetapiline. Osaleda võib nii füüsilise kui ka juriidilise isikuna ning esitada tohib mitu tööd. Konkursile tuleb esitada nii vapi kui ka lipu kavand, kusjuures esitatud kavandid ei pea sisaldama seni kasutusel olnud elemente Hanila valla, Koonga valla, Lihula valla ja Varbla valla sümboolikast.

Konkursile esitatava vapi ja lipu kavandamisel tuleb silmas pidada alljärgnevat:

 • sümboli loomisel on lubatud kasutada vaid heraldilisi värvusi. Heraldilised värvused on emailvärvid (punane, sinine, must, roheline ja violetne) ja metallivärvid (kuldne, hõbedane). Heraldilised värvused on puhtad ja kirkad, nende toone ei eristata;
 • vapil võib kulla asendusvärvusena kasutada kollast, hõbeda asendusvärvusena valget. Lipul tuleb asendusvärvust kasutada igal juhul;
 • sümbolil võib kasutada kuni kolme värvust, milledest üks on metall. Värvuste valik peab olema põhjendatud;
 • emailvärvi ei saa asetada emailvärvi peale ega kõrvale. Metallivärvi ei saa asetada teise metallivärvi peale või kõrvale;
 • vapil ja lipul kasutatakse tavapäraseid heraldilisi sümboleid. Tähed, numbrid või tekstid ei ole heraldilised sümbolid;
 • sümbolil paiknevad kujundid peavad olema võimalikult suured ja täitma hästi neile varutud pinna. Kujundid on tasapinnalised, reljeefsust ja perspektiivi tähistavat varjutust ega viirutust ei kasutata. Kujundite puhul on oluline äratuntavus, loomutruudus ei ole nõutav;
 • heraldilised tunnused peavad olema hõlpsasti arusaadavad ja meeldejäävad, sisaldama vaid kõige olulisemat. Vapil või lipul kasutatakse tavapäraselt vaid üht põhikujundit;
 • üht asja või mõistet ei või sümboliseerida kahe või enama kujundiga;
 • kujundite valik peab olema selline, et sümbolit oleks võimalik taastada ka kujundite kirjelduse põhjal, ilma pildimaterjalita. Kujund peab olema objekti üldesindaja, mitte kujutama konkreetset, individualiseeritud objekti.

Konkursitöö esitamise tähtaeg on 31. juuli 2017 (kaasa arvatud)


Konkursitöö esitatakse A4 formaadis paberil ning elektroonilisel infokandjal (CD või DVD või mälupulk või muu üldlevinud infokandja).

Konkursitöö peab sisaldama vähemalt järgmisi elemente:

 • vapi ja lipu kavand värvilisena (vapp ja lipp eraldi lehel);
 • vapi ja lipu kavand must-valgena (vapp ja lipp eraldi lehel);
 • loodava omavalitsuse dokumendi näidisplank koos vapi kavandi ja omavalitsuse nimega dokumendi päises (näiteks Lääneranna Vallavalitsuse ja/või Lääneranna Vallavolikogu kirjaplank);
 • kirjeldus ja selgitused kavandil kujutatu sümboolse tähenduse kohta ning piirkonna eripäraga arvestamise kohta;
 • konkursitöö võib sisaldada muid kirjeldavaid ja illustratiivseid materjale sümboolika kasutusvõimaluste näitlikustamiseks.

Konkursi auhinnafondiks on 4000 €, mis jaguneb alljärgnevalt:

 • I koht 3000 eurot;
 • II koht 750 eurot;
 • III koht 250 eurot.

Auhinnafondi summad maksustatakse Eesti Vabariigis kehtivate riiklike maksudega, mille tasub korraldaja.


Konkursitöö tuleb tuua või saata posti teel Lihula Vallavalitsusse märkega „Lääneranna valla sümboolika konkurss“.

Lisainfo: Katrin Lehtupuu, Lihula vallasekretäri abi, katrin.lehtpuu@lihula.ee, 472 4630

Lääneranna valla sümboolika konkursi tingimustega saate tutvuda siit.

Allikas: Lihula Teataja

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.