Läänlane Birgit Aljaste osales Eesti delegaadina Varssavis peetud foorumil

Vasakult: Eesti delegaat ja Läänemaa Noortekogu esimees Birgit Aljaste, Makedoonia delegaat Jovan Stalevski, Martine Reicherts Euroopa Komisjonist, Tšehhi delegaat Anna Jordanova ja Makedoonia delegaat Nusret Iseini. F: Erakogu

22.-23. juunil leidis Varssavis aset kolmas Eastern Partnership Youth Forum. Sündmusest võttis osa üle 300 osaleja 39 riigist, nende hulgas Eesti delegaadina ka Läänemaa Noortekogu esimees Birgit Aljaste.

Noortefoorumi põhieesmärkideks olid ühistel teemadel dialoogi süvendamine ja noortemaastiku probleemide kaardistamine ning nende lahendamiseks konkreetsete meetmete väljatöötamine ja esitamine.

”Kahepäevase programmi jooksul arutlesime erinevates vormides peamiselt noorte osaluse, aktiivse kodanluse ja kaasatuse üle otsustusprotsessidesse,” ütles Aljaste. Ta lisas, et toimusid nii töötoad, paneeldiskussioonid kui ka arutelud, kuid programm oli hästi koostatud ja aega jäi ka uute partnerlussuhete loomiseks.

Foorumi jooksul võtsid sõna mitmed olulised otsustajad. Nende hulgas ka Poola haridusminister Anna Zalewska, Euroopa naabruspoliitika ja laienemisläbirääkimiste volinik Johannes Hahn ning Euroopa Komisjoni hariduse-, noorte-, spordi- ja kultuurivaldkonna peadirektor Martine Reicherts.

”Euroopa Komisjoni volinik Johannes Hahn andis muuhulgas Eestile üle ka õnnitlused seoses alanud Euroopa Liidu eesistujariigiks olemisega,” lausus Aljaste.

Eastern Partnership Youth Forumil said kokku Euroopa Liidu riigid idanaabritega, et jagada omavahel teadmisi ja kogemusi noorsoo- ja haridusteemadel, paralleelselt võrgustiku loomise ja koostöö planeerimisega tulevikus.

”Sõnum on ühtne – koos oleme tugevamad ja suudame rohkem,” ütles Eesti delegaadina foorumil osalenud Aljaste, ”meie generatsiooni paindlikkus ja innovaatilisus annavad noortele tänases ühiskonnas suuremad võimalused kui kunagi varem.”

Aljaste sõnul on küsimus nende võimaluste kasutamises ja kaasamises, kuid ühtehoidvama kogukonna kujundamiseks peavad oma panuse andma kõik. ”Noortelt on vaja rohkem initsiatiivi, aga ka otsustajatel tuleb noortesse arvestavamalt suhtuda, ” ütles ta.

Foorumil tehtud kokkuvõtteid ja välja töötatud meetmeid esitletakse 2017. aasta novembris Brüsselis viiendal Eastern Partnership Summitil.

Eastern Partnership on 2009. aastal loodud algatus, mille eesmärgiks on tugevdada suhteid Euroopa Liidu ja kuue idanaabri – Armeenia, Aserbaidžaani, Valgevene, Gruusia, Moldova ja Ukraina vahel. Partnerlus seisneb põhivabaduse ühtsetel väärtustel, demokraatial, inimõiguste ja õigusriigi tunnustamises ning ühises panustamises turumajanduse ja säästva arengu edendamisel.

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.