Maavanemalt saavad teenetemärgi Lotman, Viitmaa, Belovas, Uus ja Danilov

Sel aastal saab maakonna kõrgeima autasu, Läänemaa teenetemärgi rekordarv auväärseid kodanikke. Viimast korda maavanema poolt antava autasu saavad Kaja Lotman, Marju Viitmaa, Laine Belovas, Koit Uus ja Hannes Danilov.

Teenetemärgi nr 010 saab tunnustatud looduskaitsetegelane Kaja Lotman. Tema teeneteks on näiteks Matsalu looduskaitseala rahvuspargiks kujundamine, säästva turismi sertifikaadi väljavõitlemine, loodushariduse edendamine. Täna töötab Kaja Lotman Keskkonnaameti looduskaitse valdkonna nõunikuna.

Teenetemärgi nr 011 annab maavanem Noarootsi gümnaasiumi direktriss Laine Belovasile. Laine Belovas on olnud gümnaasiumi asutaja Noarootsis ning ta on arendanud ja eestvedanud seda pikki aastaid. Tänaseks on Noarootsi gümnaasium üle-eestiliselt tuntud ja mainekas kool, kindel osa Läänemaa identiteedist ja kaubamärgist.

Teenetemärgi nr 012 omanikuks saab kunagine Lääne maavanem Hannes Danilov. Suuresti tänu tema pingutustele tekkis maakonda Tallinna ülikooli Haapsalu kolledž, mille loomine andis maakonna hariduselule täiesti uue suuna. 19 tegutsemisaasta jooksul on siin kõrghariduse omandanud sajad õpilased.

Teise maakonna jaoks olulise haridusasutuse, Haapsalu kutsehariduskeskuse käivitamise üks põhilisi algatajaid oli Koit Uus. Omal ajal Taeblas tegutsenud kutsekool sai Uuemõisa kolimisega uue hingamise ning on täna hinnatud ja nõutud kutseõppeasutus nii Läänemaal kui ka teistes naabermaakondades. Lisaks on Koit Uus panustanud ka mitmetesse muudesse ettevõtmistesse. Näiteks on ta pannud aluse õpiraskustes lastega tegelevale MTÜ-le Hoovõtukeskus, mille eesmärgiks on ennetada noorte põhikoolist väljalangemist. Koit Uus saab Läänemaa teenetemärgi nr 013.

Teenetemärk nr 014 omistatakse pikaaegsele rahvakultuuri spetsialistile ning maakonna laulu- ja tantsupidude eestvedajale Marju Viitmaale. Marju Viitmaa on tõenäoliselt teada-tuntud kõikidele maakonna laulu- ja tantsuinimestele. Kindlasti on tema roll ka selles, et Lääne maakonnas on rahvatantsuharrastajate osakaal suurim Eestis ning meie iga-aastaste tantsupidudega oleme teistest selgelt eristuvad.

Läänemaa teenetemärk antakse Lääne maakonna arengule silmapaistva töö ja tegevusega kaasa aidanud ning maakonnale tunnustust toonud inimestele. Sellel aastal antakse vapimärki välja viiendat korda. Varasematel aastatel on teenetemärgi pälvinud Ülo Kalm, Lehte Ilves, Zemfiira Tammik, Endel Vooremaa, Lembitu Tverdjanski, Tiit Salumäe, Sulev Saareväli, Mati Mandel ja Koidula Sildre.

Maavanem Neeme Suure sõnul on maakonnas palju tegusaid ja toimekaid inimesi, kes väärivad igati maakonna kõrgemat autasu. Loodetavasti ei kao maavanema institutsiooni kadumisega ära hea tava neid kodanikke iga-aastaselt esile tõsta.

Läänemaa teenetemärgid antakse üle 22. veebruaril Eesti Vabariigi 99. aastapäevale pühendatud Lääne maavanema ja Läänemaa omavalitsuste liidu esimehe vastuvõtul Lihula kultuurimajas.

Liivi Ollino
Maavalitsuse avalike suhete peaspetsialist

One Response to "Maavanemalt saavad teenetemärgi Lotman, Viitmaa, Belovas, Uus ja Danilov"

  1. Tiit Salumäe   18. veebr. 2017 at 21:08

    Palju õnne kõikidele, kes saavad sellel märgilisel aastal Lääne Maakonna Teenetemärgi!

    Vasta

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.