LOE RAHVA TOETUSAVALDUSI: Nõval tuleb kooli tuleviku teemal koosolek

Nõva kool. F: Wikipedia
Nõva kool. F: Wikipedia

2016/2017 õppeaastal jätkab Nõva kool 9-klassilise põhikoolina. Seoses valdade liitumisega on Nõva kooli kaugem tulevik aga endiselt küsimärgi all. Seepärast sai rahvas öelda oma arvamuse ja toetada MTÜ Nõva Kooli loomist.

Veebilehel hpaastamenovakooli.eu saab avaldada toetust ja öelda oma arvamuse. Lehel on kirjas: “Toetan mõtet luua MTÜ Nõva Kool, mille eesmärgiks on muuta efektiivsemaks kooliga seonduvaid kulusid ja muuta väikese maakooli pidamine jätkusuutlikuks.”

Lehel on ettevõtmist toetatud 608 korral. Nõva vallas elab 362 elanikku, pöördumisele toetust andes võis ühel inimesel olla mitu rolli. Seega ei selgu toetusavaldustest, kui palju inimesi osales.

13. veebruaril kell 15 on Nõva kooli saalis avalik arutelu hariduse andmise tuleviku väljavaadete ja jätkusuutlikkuse teemadel. Kohale on lubanud tulla ka Lääne Maavanem Neeme Suur, teatas Nõva vald. Sel teemal esitavad oma mõtteid Nõva vallavanem Deiw Rahumägi ja kooli hoolekogu esimees Ivo Karindi. Maavanem soovib arutada teemat, missuguseks kujuneb kogukonna roll uues omavalitsuses.

Pöördumise tulemused tänahommikuse seisuga:

Suhe Nõva Kooliga Nõva Kooli säilitamine 9-klassilisena praeguses asukohas Kokku*
Nõval suvitaja, läbisõitja Pöördumisega ühinenuid 206
Nõva valla praegune või tulevane elanik Pöördumisega ühinenuid 155
Ei ole Nõvaga ega Nõva Kooliga seotud Pöördumisega ühinenuid 155
Nõva Kooli praegune või endine õpilane Pöördumisega ühinenuid 64
Nõva koolis õppiva lapse/laste vanem Pöördumisega ühinenuid 28

Veebilehel paastamenovakooli.eu kirjutatakse koolist järgnevalt:

Nõva valla hariduskulud on 53% valla eelarvest, mis on kooskõlas Eesti omavalitsuste keskmisega. Kõrge on aga kulu õpilase kohta – üle 360 euro kuus. Lahenduseks võiks olla õpilaste arvu kasvatamine läbi õpilaskodu laiendamise. Praegusele 6 õpilaskodu kohale saaks suhteliselt kergelt lisada veel kohti olemasolevate korterite baasil või siis välja ehitada koolimaja teine korrus, lisades sellega 20 õpilaskodu kohta.

Õpilaskodu väljaehitamise tulemusena saaks ilusat ja väga heas korras mõisamaja kasutada ka koolitusteks jms. üritusteks, teenides sellega koolile lisasissetulekut.

Kuigi Nõva ei asu saarel, siis Nõva kooli saareline eristaatus on põhjendatud Nõva kaugusega teistest lähematest koolidest – keskmiselt 32 km. Kui Nõva lapsed peaksid koolis käima teistes koolides, tuleks neil läbi sõita 12 000 km õppeaastas ehk teha põhihariduse saamiseks sisuliselt 2.7 ümbermaailmareisi.

Nõva kooli puudumise korral laiuks Eesti koolide kaardil koolideta “auk” alates Noarootsi vallast kuni Padise vallani. See “auk” ligikaudu 400 elanikuga piirkonnas oleks pindalalt samaväärne koolideta “augule” Vasknarva piirkonnas (elanikke 40) või Soomaale.

Nõva 9-klassiline kool ning lasteaed asuvad endises Nõva mõisa peahoones, mis 2002. aastal Eesti ning Nõva valla maksurahadega uuesti samale vundamendile kooliks üles ehitati. Projekti maksumuseks oli 10 miljonit krooni.

9-klassilisena oleks 2016. a. sügisel oodata Nõva kooli ja lasteaeda kokku 25 last (praegu 22). Kui kool muudetaks 6-klassiliseks, jääb kooli ja lasteaeda järele 9 last ning 4-klassilise kooli puhul oleks see arv vaid 8. Sellistel juhtudel ähvardaks kooli selge sulgemisoht ning lisaks õpilastele on vallast sunnitud lahkuma ka maksumaksjatest vanemad.


Veebilehel avaldatud valik kommentaare:

Mulle meeldib väga Nõva Koolis käia!!! Ja minu suurim soov on selles koolis lõpetada 9. klass.

Olen peagi Nõva küla elanik ja mul on Nõva kooli minamas kaks last. See on väga hea kui lapsed saavad kodu lähedal koolis ja lasteaias käia. Kooli mitte allesjäämisel on mõeldamatu, et lapsed peaksid olematu transpordiga mingis suunas rändama hakkama.

Nõva kool on väga armas ja kodune. Seal koolis saavad käia ka need lapsed, kes suurtes linnakoolides käia ei suuda. Ärge võtke seda võimalust neilt lastelt! Minu poeg lõpetas Nõva kooli kevadel 2015. Ta on tõsine maapoiss ja Tallinnas koolis käia ei tahtnud. Nõva kool oli parim lahendus.

Kooli on vaja rahvale, valla lastele, mitte valitsusele. Valitsus, ka omavalitsus on rahva teenrid. Selle tõttu peaks küsimuse tõstatama teisiti ja otsus peab tulema altpoolt ehk rahvalt. Kui rahvas ehk riik on otsuse vastu võtnud ja soovib kooli säilitada, siis nii see peabki jääma ja see on lähteülesanne KOV-le ja ministeeriumile, mitte vastupidi. Inimesed, tunnetage ja tundke oma õigusi! Pöörduge üldsuse poole ja teil on palju toetajaid! Jagan teie muret ka FB-s.

Kui Nõva kool säilib, on tulevikku ka seda ümbritseval kogukonnal. See on oluline mitte vaid läheduses elavatele inimesele, vaid tegelikult kogu Eestile.

Elan ajaloolises Risti kihelkonnas, mille alla kuulub ka Nõva piirkond. Olen hariduselt pedagoog ning tean, kui olulise panuse suudavad just väikekoolid anda vaimselt terve ja tasakaaluka inimese kasvamiseks. Soovitan nõva koolil arendada õpilaskodu ning kaaluda ka distantsõppe arendamist. Kogemusi sellise õppevormiga võib jagada Vormsi põhikool. Meil on Vormsi kooli distantsõppe kogemus. … Täiesti kaasaegne ja väga vajalik lahendus looduslähedast ning kodukeskset elu elavatele peredele või neile peredele, kes elavad Eestist kaugemal. Selline lahendus aitaks ka Nõva koolil õpilaste arvu kasvatada. Edu kooli eest seismisel!

Kooli rolli väikeses vallas ei tohi alahinnata. Lisaks haridusasutuseks olemisele kuulub Nõva kool tugevalt piirkonna identiteedi, ajaloo, kultuuriloo ning tänapäevase kujundi juurde. Lisaks õppeperioodile on kooli suvised tegemised (laagrid) tugevaks toetuseks vallas ettevõtlikele inimestele (kauplus, ürituste korraldajad, toitlustajad, majutajad, RMK ga seotud inimesed, jne.). Valla ja piirkonna tutvustajana/esindajana/müüjana/müügiargumendina nii siseriiklikult kui rahvusvaheliselt on koolil samuti oma tähtis roll mängida. 

Kaalun lastega Nõva kanti kolimist.

Meie kandis muudeti kool 6.-klassiliseks – õpilasi vähe, ja nüüd jääb neid järjest vähemaks. Kui pole põhikooli külade lähedal, otsivad lapsevanemad sellise elukoha, kus see võimalus on. Nüüd on veel ka oht, et meie kool suletaks hoopis, siis sureb ka küla välja – kool on maaelu alus ja põhihariduse peaks õpilane saama ikka kodule võimalikult lähedal, 10 km on maksimum, seegi on väga pikk maa ja pikk aeg, mis tuleb lastele veeta koolist koju ja kodust kooli sõites.

Loodan, et otsustajatel jätkub õigusmeelt teha õige otsus Nõva kooli ja lasteaia kasuks.

Nõva kool on ainus kool seal piirkonnas. Nõva kool peaks jääma 9. klassiliseks, kuni lapsed on iseseisvamaks muutunud liiklemisel teistesse piirkondadesse. Olen vastumeelselt nõus Nõva kooli muutmisega 4 klassiliseks. Mul on kooli tulemas kaks last… Kui kool muudetakse algkooliks, siis mis saab mul vanemast lapsest? Ühistransporti pole ju, 2 korda päevas sõitev ühistransport ei ole mingi transport, millele lootma jääda. Kool on külade põhiväärtus, mis annab töökohti ja takistab külal välja suremast. Pole kooli, pole ka küla. Näiteid on palju võtta analoogsetest olukordadest viimastel aegadel. Kõik inimesed ei taha Tallinnasse kolida.

Ei ela Nõval, aga siiski läänerannikul ja Nõvale suhteliselt lähedal ning leian, et lastele peaks olema haridus kättesaadav lähedamalt kui mitmete-mitmete kilomeetrite kauguselt!

Samal ajal kui lapsevanemad on kohustatud (puhkuse)reisile sõitmise puhul lapse pikemaajalisest puudumisest kooli ainult ette teavitama, mitte küsima kas lapse õpiedukuse huvides see ka võimalik oleks… Samal ajal kui meie koolides on võimalik klassikursus omandada ka aasta aega välismaal elades… Ammu oleks aeg selle pideva “koolirehvormiga” sinnamaale jõuda, et mitte lapsed ja eri ainete spetsialistid ei käruta iga päev kusagile kaugele keskusesse kokku vaid seal lähedal kus inimesed elavad, saavad lapsed kokku õpetamise-kasvatamise spetsialistidega ja liigub neile vajalik teave! Ei pea maal hariduse kättesaadavusega Põhjasõjajärgseisse aastaisse tagasi minema!

Igal lapsel peab olema õigus käia koolis võimalikult kodu lähedal. Ei kujuta ette, et väike laps peaks igal hommikul 30km kaugusele kooli sõitma.

Soovin lõpetada Nõva koolis 9 klassi.

Plaan kolida Keibule. Peres kaks last. Kool on oluline.

Pean äärmiselt vastustustundetuks sellise otsuse elluviimist olenemata kas tegemist KOV või riigiametnike suvast. Ainult kodulähedus motiveerib lapsi õppima ja asuma noori elama nn. ääremaadel. Nõva on tuhandeid aastaid asustatud ja kohalik kogukond saanud hakkama, kes paremini kes halvamini aga elukestvus on säilinud. Põhikooli kadumine on igal juhul väga suusr samm kohaliku kogukonna elujõu lämmatamiseks.

Lapsed peavad saama võimalikult kodukoha lähedal koolis käia – vähemalt põhihariduse sealt saama.

Koolide säilimine Eesti maakohtades on üks olulisemaid maaelu säilimise alusbaase. Maaelu säilitamine ning arendamine peaks aga olema meie riigi prioriteet nr 1. Kõik algab haridusest.

Nõva kool on üks meie kihelkonna kahest põhikoolist ja väga vajalik. Kui kaob kool, kaovad pikema aja jooksul ka elanikud.

Mu parima sõbra ema pühendas oma elu sellele koolile. Ja ta tegi head tööd. On äärmiselt lühinägelik peksta kokku väikesed koolid, väikesed vallad. Eesti tugevus seinebki vääikestes kogukondades, väikestes koolides, iseenese väiksuses. See väike teeb meid suureks!

Väikseks peavad koolid jääma…. Kunagine haridusminister T.Lukas lubas, et Nõva kool jääb.

Meile on vaja koole, kus kõik märkavad, hoolivad ja arvestavad.

Jõudu teile ja pealehakkamist. Nõva on kaunis koht ja kool on seal väga vajalik laste jaoks kes on edasiviiv elu.

Maaelu hävitamine tuleb lõpetada. Kõike ei saa rahas mõõta, et mis täna veel kuu või aasta on kasulik. Vaadata tuleb kaugemale. Hiljem sealse piirkonna elluäratamine on tuhandeid kordi kallim, kui koht käest ära lasta. Ja seda viga tehakse ja on näha üle Eesti. Väikesest koolist tuleb hea haridus!

Igal lapsel peab olema õigus käia koolis kodukohas! Valitsejad on oma saamatusega juba niigi palju Eesti elu välja suretanud, aitab küll!

Soovin, et Nõva lastel oleks oma kool ja jätkuks elu Nõval ka peale suvehooaja lõppu.

Soovin seda algatust toetada, sest on väga ebaõiglane kui lapsed ei saa oma põhiõigusi kasutada. Kannataks laste õigus puhkamisele ja vabale ajale. Kui pole kooli, siis kasvatame juurteta inimesed.

See on ilus maja, kenas kohas. Ja kui kool peals kinni pandama, tundub mõttetuna ka raisatud raha kooli ülesehitamiseks. Loodan, et mitte kõik lapsed ümbruskonnas ei soovi õppida suurtes koolides. Nõva kool on kena ja kodune. Pole küll kuulnud, et mõne lapse Nõva koolist saadud haridus ei võimaldaks edasiõppimist kus iganes!

Elu ei tohi maalt lahkuda!

Leian, et väikeste kogukonnale oluliste maakoolide säilitamine ja hoidmine on äärmiselt oluline Eesti maapiirkondades elu säilimisele. Meie ilusad maakohad ei ole ainult kaunis väljanäitus ja teemapark. Et seal inimesed päriselt elada saaks on kooli olemas olu äärmiselt vajalik.

Kui kaob kool, jäävad järgi pensionärid, kui kaovad pensionärid kaob elu maalt….. Vaadakem kaugemale kui 5 aastat!

Näen oma tööl väikseid algklassi õpilasi, kes peavad liiga vara hommikul tõusma, et bussi peale jõuda. Need lapsed on sagedamini haiged, murelikud ning väsinud. Sageli ei saa nad osaleda huvitegevuses, sest bussigraafik ei sobi ringiaegadega. Mõistlik lapsevanem sellist lapsepõlve oma lapsele ei soovi.

Kool on Nõva süda. Kui seda ei ole enam, siis mina küll kardan, et see tähendab ka Nõva hääbumist.

Maaelu ja maakooli, -hariduse hävitamine on kuritegu ja väärib karistust.

Olen pöördumises välja toodud argumentidega väga nõus. Kindlasti tuleks alustada suuremaid arutelusid ja välja töötada detailne tegevusplaan selle kohta, kuidas suurendada õpilaste arvu ning millised võimalused oleks kooli ruume kasutada ajal, mil õppetööd ei toimu. Näiteks suvel, kui lastel on vaheaeg (üritused, kontserdid, lastelaagrid jpm).

Nõva põhikooli tuleks alles hoida ja leida või ehitada internaadikohti juurde.

Lapsed peavad käima kodu lähedal koolis.

Olen väikekoolide ja kodulähedase kooli pooldaja! Ei ole tavainimesed süüdi Eesti riigipoliitikas, et tulge kõik Taliinna. Maal on tore elada! Kui kaob kodukohakool, siis on ka kodukülal kriips peal. Hoiame ikka kokku!

Täna on vaid üks võimalus – kool jätkab 9. klassilisena!

Olen kuulnud selle kooli headusest ja kui ma elaks sealkandis, siis kindlasti mu lapsed käiksid selles koolis. Mulle isiklikult ei meeldi suurlinnade suured koolid!

Hariduselu korraldamisel ei tohi lähtuda vaid rahast ja kulude kokkuhoiust. Esikohal peavad olema õpilased ja õpetajad. Igal lapsel on õigus käia kodulähedases koolis.

Minu lapsepõlv on möödunud Nõval oma vanavanemate juures ning praegugi käin tihti seal. Nõva on minu teine kodukant, mis siis, et pole seal kunagi reaalselt elanud. Tahan hoida seda piirkonda elus.

See armas mõisahoone loob hea keskkonna lastele teadmiste omandamiseks. Need lapsed on seda väärt!

Mulle meeldivad väga väikesed maakoolid. Meie Eesti tuleviku pealt ei saa raha kokku hoida 🙂 Meile eestlastele on eriti tähtsad just seos maaga, loodusega. MA PEAN VÄGA TÄHTSAKS, ET INIMESED SAAVAD ELADA, ÕPPIDA JA TÖÖTADA MAAL, JUST EESTIMAAL. Multikulti ei sobi Eestisse. Meid on niigi vähe. Suurem osa eestlastest elab siin just sellepärast, et me armastame loodust, eesti inimesi, eesti keelt, eesti mõttelaadi ja väikseid külasid oma igapäevase eluga. Selle lõhkumine on väga kurb!

Riik on seadnud lapsevanemale kohustuse anda oma lapsele põhiharidus. Kuidas kavatseb Riik sundida teisi valdu koolibussi ringi suurendama teistesse valdadesse? Miks riik eelisarendab humanitaarseid alasid kõrgkoolis maakoolidele? Põline maa sool ehk küla on andnud linnadele sajandeid inimkapitali. Kui külad jäävad tühjaks siis pole ka enam paljunemisvõimelisi maaelanikke. Linnas teatavasti on sündivus madalam ning väljaränne suurem.

Võttes arvesse Eesti asustustihedust on maakoolidel oma kindel koht siinsel haridusmaastikul. Kui on lapsed, õpetajad ja koolihoone, peaks leidma vahendid nende koolide elushoidmiseks. Kui kaovad koolid, kaob sellest piirkonnast aja jooksul ka elanikkond.

Mõisakoolides elu sees hoidmine on kui iga inimese missiooniküsimus. Lihtne on loobuda, kuid eelkäijate aastasadade tagust tehtut säilitada on kui vaikiv kokkulepe, mida me kõik täitma peame.

Nõva on küll paikkond, kust täismahus põhikool on ainuvõimalik lahendus.

Toetan väikeste põhikoolide hoidmist. Samas on ka oluline, et kool suudaks pakkuda lisaks ilusale looduskeskkonnale head haridust. Järjest olulisem aga on arendada laste loovust ja ettevõtlikkust ning üldse eluks valmidust. Nõva kool saab palju rohkem toetajaid ja õpilasi kui aktiivselt pakkuda linnades elavatele peredele laste kooli võimalust õpilaskodus ajaks mil vanemad on pikalt tööl. Turvaline ja arendav kool sel ajal oleks lahendus paljudele peredele. Selleks peaks pakkuma midagi paremat kui teistel analoogilistel. Soovin palju jaksu. See väärib võitlust!

Maale ja kaugele maale peavad koolid alles jääma, linnades on ühendamine kordades lihtsam.

Ilma koolita pole noortel peredel mõtet siia kolida.

Vähemalt põhihariduse peaks iga laps saama oma kodukohas, mitte mitmekümneid kilomeetreeid sellest eemal. 

Kuna olen ise selle kooli lõpetanud ja seal kandis kunagi elanud, siis tunnen ma väga suurt poolehoidu selle kooli säilimise üle. 

Loodan, et otsustajatel jätkub õigusmeelt teha õige otsus Nõva kooli ja lasteaia kasuks.

Väikeses koolis kasvavad hingelt rikkad.

Põhikoolita kaotab Nõva perspektiivi areneda.

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.