LOE PÖÖRDUMIST: E-sigareti müüjate ja kasutajate liit protestib seaduseelnõude vastu

Maksude kogumise nimel on riik valmis sülitama tervisekahjude vähendamisele!

Kahe menetluses oleva ja e-sigarette puudutava seaduseelnõuga on Eesti riik korda saatmas ajaloolist viga – ollakse teel võrdsustamaks veipimist suitsetamisega. Tuima järjepidevusega ignoreeritakse tõenduspõhiseid fakte, milledeni on jõudnud Public Health England ja The Royal College of Physicians ülipõhjalikud raportid – e-sigaret on vähemalt 95% ohutum tavasigaretist ning selle kasutamist tuleks suitsetajatele soovitada kui vähem kahjulikku alternatiivi. Paraku soovivad meie ametkonnad vältida harukordset võimalust vähendada oluliselt ja otsustavalt tubaka suitsetamisest tekkivaid kahjusid (harm reduction) ning looritades oma kavatsusi tervisekaitse jutuga püütakse seadust rikkudes (VTK puudumine Tubakaseaduse muutmisel) läbi suruda äärmuslikke meetmeid, mis määravad veipimise paratamatule hääbumisele. 

Sellise tegevusega teenitakse reaalselt vaid tubaka- ja ravimifirmade huve ning antakse veipijale selge signaal pöördumaks tagasi tavatubaka tarvitamisele. Miks seda küll tehakse? Sest tubakaaktsiisist laekuv tulu on riigile magus ja iga enneaegselt surnud suitsetaja vähendab koormust pensionikassale. Sellest tulenebki riigi soov hävitada veipimine iga hinna eest.

Jaanuaris avaldas Vancouver’i Ülikool uuringu, millest selgub, et on väga julgustavaid tõendeid selle kohta, et e-sigaret on sama efektiivne suitsust loobumise vahend, kui muud nikotiini sõltuvusest loobuda aitavad tooted ja et puuduvad viited sellele, et e-sigaret oleks hüppelauaks noortele suitsetamise juurde. Samale seisukohale on eelnevalt jõudnud ka Public Health England.

Kuna tegemist on tervisekahjusid vähendava tootega siis peaks sellel olema ka kergemad piirangud ja samuti peaks olema parem kättesaadavus. Euroopa Tubakadirektiiv on Eestis täies mahus juba üle võetud ja preagu kavandatavad muudatused ületavad euronõudeid mäekõrguselt. Parim, mida riik saaks hetkel teha, oleks üldse mitte midagi teha (va muidugi enda kurssi viimine teaduspõhise lähenemisega). Hetkel käsitletakse teaduspõhisena paraku vaid neid uuringuid, mis püüavad näidata e-sigaretiga seonduvat negatiivses valguses.

E-sigaretti ei tohiks üldse maksustada, sest e-sigaret on Kuningliku Arstide Kolleegiumi (The Royal College of Physicians) hinnangul vähemalt 95% ohutum kui tavaline tubakas. Plaanitav aktsiis oleks mõeldav ja õigustatud, kui hetkeolukorras oleks tavalise tubaka tarbimine kordades kallim kui e-sigareti tarbimine. Aktsiis tekitab ka e-sigareti ja tavalise tubaka vahele ebaõige konkurentsi.

Aktsiisi määramise põhialused on valitud vääralt ja ebaõiglaselt. Ainus maksustamise alus ning komponent saaks olla nikotiin. Rahandusministeeriumi poolt pakutud süsteem (ühetaoline 0,2 €/ml kohta nii valmisvedelikele kui ka komponentidele sõltumata nikotiinisisaldusest) on ebaõiglane eeskätt nende veipijate suhtes, kes on loobunud tavatubakast ning liiguvad ka veipimisest loobumise poole, olles otsustanud vähendada nikotiinisisaldust kasutatavas vedelikus järk-järgult. Ühetaoline aktsiis pärsib väga suurel määral nende e-sigareti kasutajate soove, kelle eesmärk on täielikult e-sigareti kasutamisest loobuda. See on aga tervisekäitumine, mida riiklikul tasemel ei tohiks pärssida, vaid mida peaks hoopis igakülgselt toetama.

Plaanitav aktsiisimäär 0,2€/ml on ülikõrge. 1ml e-vedeliku hind varieerub Eestis 0,3€ ja 0,9€ vahel. Plaanitav aktsiisimäär tõstab odavamate e-vedelike hinda üle 65%. Kuna aktsiis plaanitakse lisada ka baaskomponentidele, siis baaskomponentide hinna tõus plaanitava aktsiisi valguses on üle 1000%. Selline tõus on absurdselt agressiivne ja lööb kõige valusamalt neid e-sigareti kasutajaid, kes on hinnatundlikud ja sotsiaalselt vähem kindlustatud. Välja pakutud aktsiis on ka kaks korda kõrgem kui Lätis kus on maksustatud nikotiiniga e-vedelikud. See tekitab aga järjekordse piiriülese kaubaralli ja kaotajaks on nii Eesti kaupmees, tarbija kui ka riik.

Kõik vajalikud koostisosad 0-nikotiiniga e-vedeliku valmistamiseks on jaekaubanduses vabalt saadaval. Jaekaubanduses saadaval olevate komponentide puhtus ei vasta aga sageli sellele, mis peab olema kasutusel e-sigarettides. Aktsiisi lisades suunab riik veipijaid otsima alternatiivseid lahendusi ning seab sellega suurde ohtu veipijate tervise.

ECOFIN arutab märtsis e-vedelike maksustamist Euroopas. Eesti peaks vähemalt ära ootama Euroopast tulevad suunised, et maksukeskkond oleks ühtlane.

Maitsete keelustamise (v.a.tubakamaitse) mõte iseenesest kuulub rohkem musta absurdihuumori valdkonda. See mõte ilmus Tubakaseaduse muutmise eelnõusse Rahandusministeeriumi (sic!) ettepanekul ja sellel pole tegelikkuses mitte midagi ühist “suure murega” rahva tervise pärast. Kurb tõde on see, et RaM ei suutnud välja töötada süsteemi toidumaitsestajate maksustamiseks ning seetõttu tehti lihtsalt ettepanek maitsestatud vedelike keelustamiseks. Tubakamaitsete lubamine annab RaM-ile võimaluse kõiki e-vedelikke edaspidi nimetada tubakavedelikeks ning ettepanek ise mõjub lihtsalt veipija mõnitamisena.

E-vedelike maitsete keelamise tulemusena peavad tõenäoliselt paljud e-sigareti poed oma uksed sulgema, kuna maitsega e-vedelikud moodustavad enamuse käibest ning tarbijatel ei jää muud üle kui pöörduda musta turu poole või otsida muid alternatiivseid lahendusi. Maitse- ja lõhnaainetega täitevedelike keelamisel ei loobu tarbijad suure tõenäosusega nimetatud toodete tarbimisest.

2017. 20 mail hakkab Eestis lõplikult kehtima Euroopa uus tubakadirektiiv mis tähendab, et kõik turule jõudvad e-vedelikud peavad olema läbinud laboratoorsed testid ja ei tohi sisaldada kahjulikke aineid.

Eesti turule e-sigareti täitevedelike toomiseks 20.05.2017. a on (seisuga 20.11.2016. a) registreeritud üle 8500 e-sigareti toote, millest vähemalt 2/3 moodustavad maitse- ja lõhnaainetega e-vedelikud. Ühe e-vedeliku laboratoorsete testide ja registreerimise kulu on toodete maaletoojatele ja tootjatele olnud umbes 3000-5000 eurot, mis tähendab, et nimetatud toodete turule toomiseks on tehtud märkimisväärseid investeeringuid minimaalselt ca 17 miljoni euro väärtuses, et viia oma tegevus ja turule toodavad tooted kooskõlla tubakaseaduse uuendatud nõuetega.

Eelnõuga luuakse olukord, kus maitse- ja lõhnaainetega e-vedelike müügikeeld muudab äärmiselt kuluka ja tarbija tervise kaitseks läbitud protsessi nii maaletoojate/tootjate kui ka tarbijate jaoks kasutuks, mille tulemusel kannavad ettevõtjad ja tarbijad märkimisväärset kahju.

Kõnealune keeld on eelnõusse lisatud ootamatult, läbimõtlematult ning ilma pädeva mõjuanalüüsita, mistõttu see rikub nii ettevõtjate kui ka tarbijate õiguspärase ootuse põhimõtet ning läheb seega vastuollu ka põhiseadusega.

E-sigaret on innovaatiline abivahend suitsetajale ja eesmärgiks on tubakatarvitamise järk-järguline vähendamine ning lõpptulemusena täielik loobumine tubakatoodetest, millega hoitakse ära enneaegset haigestumust ning suremust. E-sigaret pole mõeldud lastele ega mittesuitsetajatele, vaid ainult suitsetajatele või endistele suitsetajatele ja ei tohi renormaliseerida suitsetamist. Uuringud kinnitavad, et veipimine ei renormaliseeri suitsetamist ega ole ka hüppelauaks noortele suitsetamisega alustamisel.

E-sigareti müüjate ja kasutajate liit on algatanud petitsiooni peatamaks vepimise võrdsustamist suitsetamisega. Hetkel on koos paberil olevate allkirjadega kahe eelnõu vastu vastuseisu avaldanud juba üle 3000 inimese. https://rahvaalgatus.ee/…/f4e4591a-fdef-4a1c-98ea-942c53fa5…

Loodetavasti suutsime anda Teie küsimustele ammendavad vastused. Vajadusel oleme alati valmis lisama ja täpsustama. Ühtlasi juhime tähelepanu asjaolule, et planeeritavate seadusemuudatustega püütakse kehtestada veel väga olulisi ja hävitavaid piiranguid – tahetakse keelustada riigisisene kaugmüük, mille tulemusena suurematest asulatest väljaspool elavatelt inimestelt võetakse sisuliselt võimalus oluliselt vähemkahjuliku alternatiivi kasutamiseks ning soovitakse veipijad suruda tagasi suitsuruumidesse oma tervist tubakasuitsuga kahjustama.

Võrdlus pole üks-üheselt võetav, aga riik, kes ühest küljest pingutab kahjude vähendamisega narkomaania valdkonnas (metadooni asendusravi, süstlavahetus jms), loobub vabatahtlikult tubakasuitsetamisest tulenevate kahjude vähendamisest. Sellise küünilisuse põhjused on ka hõlpsasti läbinähtavad – narkootikumidelt pole võimalik aktsiisi koguda (palun seda mitte tõlgendada selliselt, nagu oleks veipimise näol tegemist narkomaaniaga).

MTÜ E-sigareti müüjate ja kasutajate liit

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.