Läänemaa Rannakalanduse Selts kuulutab välja kalandustoetuste taotlusvooru

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts kuulutab välja EMKF meetme “Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine” 2017. aasta taotlusvooru.

Projektitoetuste taotlusi võetakse vastu järgmistes tegevussuundades:

  1. Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine. Toetusvahendite maht 205 882€.
  2. Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine. Toetusvahendite maht 230 541€.
  3. Majandustegevuste mitmekesistamine. Toetusvahendite maht 184 953€.
  4. Kalavarude taastootmine ja kudealde taastamine. Toetusvahendite maht 40 588€.
  5. Kalandus/merendus traditsioonide edendamine ja sotsiaalse heaolu edendamine. Toetusvahendite maht 135 294€.

Projektitoetuste taotlusi võetakse vastu 13.-17. veebruar 2017.

Projektitoetuste taotlusi saab esitada paberkandjal MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi kontoris aadressil Haapsalu, Nurme 2 kell 9-16.

Posti teel võib taotlusdokumedid saata aadressil Haapsalu 90501, Nurme 2. Postiga saadetud taotlused peavad kandma hiljemalt 17. veebruari postitemplit.

Digitaalselt allkirjastatud taotlusi võib saata e-posti aadressile info@lrs.ee. Digitaalselt allkirjastatud taotusi võetakse vastu kuni 17. veebruari 19-ni.

Taotlusvormid leiab ühingu koduleheküljelt www.lrs.ee alajaotus taotlusvormid ja nõutavad dokumendid või PRIA kodulehkülejelt www.pria.ee.

Projektitoetust saavad taotleda:

Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamise tegevussuund: KOVid, kalandussektori MTÜd ja SAd, kalandussektori mikroettevõtjad.

Kalandustoodete töötlemise ja otseturustamise tegevussuund: kalandussektori mikroettevõtjad (ka FIEd) ja kalandussektori tulundusühistud.

Majandustegevuste mitmekesistamise tegevussuund: kalandussektori mikroettevõtjad (ka FIEd), kalandussektori välised ettevõtjad ainult merendus või kalandustegevusteks.

Kalandus/merendustraditsioonide edendamise. Sotsiaalse heaolu edendamise tegevussuund: KOVid, kalandussektori MTÜd ja SAd, kalandussektori välised MTÜd ja SAd.

Projektitoetust saavad taotleda need eelpool loetletud juriidilised isikud, kelle asu või tegevuskoht on Läänemaal (Hanila, Lihula, Ridala, Martna, Lääne Nigula, Noarootsi, Nõva, Vormsi) vallas või Haapsalu linnas. Välja arvatud investeeringud otseturustamisse mis on abikõlblikud igal pool Eestis.

Täpne loetelu juriidilistest isikutest ja omafinantseeringu määradest leiab ühingu koduleheküljelt www.lrs.ee projektitoetuste alajaotusest.

Konsultatsioonivõimalused:

Info ja konsultatsioonide saamiseks võib kontaki võtta telefonidel 52 86 024 või 53 019 815 e-mail aadress info@lrs.ee või MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi kontoris aadressil Haapsalu, Nurme 2 äripäeviti. Kohtumised palume ette kokku leppida. Valiku erinevatest abimaterjalidest taotluse koostamiseks leiab ühingu koduleheküljelt www.lrs.ee alajaotusest abimaterjalid ja nõustamisvõimalused.

Margus Medell

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.