Läänemaa Osaluskogud kohtusid seminaril

2-elmo-puidet
Möödunud nädalavahetusel kohtusid Kullamaal Üdruma seltsimajas seminaril Läänemaa Osaluskogud.

Läänemaa Noortekogu korraldatud seminari peamine eesmärk oli Läänemaal tegutsevate osaluskogude liikmete arendamine, mille käigus sooviti suurendada osaluskogude meeskonnapõhist tööd ja arendada juhtide oskusi, et osaluskogud oleksid oma töös efektiivsemad ja jätkusuutlikud. Alaeesmärgiks seati liikmete omavahelise suhtluse ja ühise kontaktvõrgustiku loomine.

Hetkel on Läänemaal kaks aktiivselt tegutsevat osaluskogu – Läänemaa Noortekogu ja Haapsalu Noortevolikogu, kellest viimane alustas tööd uue liikmeskonnaga alles hiljuti.

Seminaril oli põhjalik meeskonnatöö koolitus, mille käigus said osalejad nii teoreetilisi kui ka praktilisi teadmisi meeskonnatöö toimimisest ja motivatsioonist. Lisaks sellele said seminaril osalenud koolituse käigus ühise ja individuaalse analüüsi kaudu palju uusi teadmisi iseenda kohta.

Koolitajaks oli Elmo Puidet BDA Consultingust (www.bda.ee). Koolitusel osalenute sõnul hindasid nad väga koolitaja head suhtlemisoskust ja huumorimeelt. Saadi praktilisi näpunäiteid, mida nii isiklikus elus kui ka osaluskogude töös kasutada.

1Meeskonnatöö koolitusele lisaks said Läänemaa Osaluskogude juhid eraldi koolituse, kus arutleti eri probleeme tekitavate küsimuste üle, saadi kasulikke teadmisi meeskonna juhtimiseks ja vaadati üle mitmesugused juhtimistrendid.

Koolitusi viisid läbi ka noortekogulased Roger Tibar, kes rääkis Eesti Noorteühenduste Liidu struktuurist, ja Birgit Aljaste, kes jagas noortele teadmisi e-kirja etiketist ja sponsorlusest. Harjutati ka meeskonnatööd ja viidi läbi ühine ideelabor, panemaks paika ja arutamaks noortemaastikul toimuvat tulevikus.

3-yoko-alender-ja-alo-aasma
Kohvikuõhtul käisid Läänemaa noortel külas Järva maavanem Alo Aasma ja Riigikogu liige Yoko Alender. Vestlust modereeris Roger Tibar Läänemaa Noortekogust. Noortele jäid kohvikuõhtust eriliselt meelde ühiskonnategelaste isiklikud mõtted ja kogemused, mis andsid neile palju mõtlemisainet ja inspiratsiooni.

Läänemaa Osaluskogude seminaril osales kahel päeval kokku 24 inimest. Sündmuse toimumist toetasid Eesti Noorsootöö Keskus (www.entk.ee), haridus- ja teadusministeerium (www.hm.ee) ning Eesti Noorteühenduste Liit (www.enl.ee).

Osaluskogude kohta on võimalik rohkem lugeda siit: http://www.enl.ee/et/Osaluskogud

Läänemaa Noortekogu tegemistega on võimalik kursis olla Facebooki vahendusel: https://www.facebook.com/laanemaanoortekogu/

Birgit Aljaste

loks

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.