Kõik 59 tervisekeskuste investeeringutaotlust vastavad tingimustele

Läänemaa haigla. F: www.salmh.ee.
Läänemaa haigla. F: www.salmh.ee.

Esmatasandi tervisekeskuste rajamiseks esitati 9. maiga lõppenud taotlusvoorus kokku 59 investeeringutaotlust ning kõik need vastasid tehnilistele tingimustele ja suunatakse edasi hindamisele. Läänemaale tahetakse teha kaks tervisekeskust.

„Nüüd, kui oleme kontrollinud esitatud taotluste nõuetele vastavust, saavad need edasi liikuda valikukomisjoni,“ ütles sotsiaalministeeriumi tervisesüsteemi arendamise osakonna nõunik Kaija Lukka. „Tegemist on mahuka tööga, sest juulikuuga tuleb komisjonil läbi töötada kõik 59 taotlust.“

Taotlusi hindavasse komisjoni kuuluvad Terviseameti, Tallinna tervishoiu kõrgkooli, Tartu tervishoiu kõrgkooli, Tartu ülikooli arstiteaduskonna, sotsiaalministeeriumi ja rahandusministeeriumi esindajad. Lisaks kaasatakse vajadusel teisigi nõuandvaid eksperte.

„Augusti algusesse on planeeritud valikukomisjoni koosolek, kus tehakse taotluste kohta lõplik otsus ning seejärel saadetakse ettepanek projektide investeeringute kava nimekirjast valitsusele,“ lisas Lukka. Kava on plaanis valitsusele kinnitamiseks saata 2016. aasta sügisel.

Järgneva kaheksa aasta jooksul ehitatakse või renoveeritakse üle Eesti vähemalt 35 tervisekeskust, millest esimesed 15 peavad tööd alustama juba 2018. aastal. Uutes keskustes hakkavad perearsti ja -õe kõrval tööle füsioterapeut, koduõde ja ämmaemand ning sõltuvalt kohapealsetest vajadustest ka teisi spetsialiste.

Tervisekeskuste loomiseks said toetust taotleda kohalikud omavalitsused, 19 haiglavõrgu arengukava haiglat, perearstid ning eriarstiabi osutajad, kelle ruumides juba täna perearstid töötavad. Taotlusi võeti vastu 21. jaanuarist kuni 9. maini 2016.

Esmatasandi tervisekeskuste rajamisele on ette nähtud kokku 113,6 miljonit eurot, millest 85,2 miljonit eurot tuleb Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist ja ülejäänud 28,4 miljonit ehk 25% projektide minimaalsest omaosalusest.

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.