Eesti rahvusparkides algavad noorte looduskaitsjate kursused

Keskkonnaamet korraldab 28.–30. juunil kõigis Eestimaa rahvusparkides noore looduskaitsja kursuse Junior Ranger 2016.

Kursuse eesmärgiks on suurendada noorte keskkonna- ja loodusteadlikkust ning soodustada noorte looduskaitsjate võrgustiku koostööd nii Eestis kui välismaal.

„Kolme päeva jooksul toimuvad õpperetked loodusesse, mille käigus tutvutakse nii piirkonnale omaste kui ka kaitsealuste taime- ja loomaliikidega, viiakse läbi looduskaitselisi töid ja loomingulisi tegevusi ning saadakse teadmisi kohalikust pärandkultuurist,“ lausus Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist Maris Sepp.

Lahemaa rahvuspargi noored võtavad ette retke Mohni saarele ja herbariseerivaid taimi. Vilsandi rahvuspargi looduskaitsjad õpivad lähemalt tundma tigusid ja karpe, kaardistavad Harilaiu poolsaarel kasvavat rand-ogaputke ning õpivad hoonete lupjamist.

Matsalus toimub kajakiretk Haapsalu Tagalahel, lisaks õpitakse vikatiga niitma ning otsitakse söödavaid taimi.

Karula rahvuspargis tegutsejad saavad teadmisi võõrliikidest ning õpivad ka ise tõrjuma verevat lemmaltsa, lisaks saadakse selgeks matkamise põhitõed.

Soomaal võetakse ette põhjalik putukakoolitus ning saadakse praktilisi teadmisi ja oskusi leivateost ning mesindusest.

Kõigis rahvusparkides lõppeb programm viktoriiniga kursusel õpitu kohta. Täpsema programmiga saab tutvuda Keskkonnaameti kodulehel.

Kokku osaleb kursustel 100 rahvusparkides või nende lähipiirkondades elavat 13–17-aastast loodushuvilist noort, kes on välja valitud õpetajate soovituste ja motivatsioonikirjade alusel.

Eesti on Euroopa Kaitsealade ühenduse Europarc liige, mis ühendab kaitsealasid 35 Euroopa riigis. Europarci föderatsioon korraldab alates 2002. aastast üleeuroopalist noore looduskaitsja kursust, Eestis on kursusi korraldatud alates 2004. aastast.

Kursuste läbiviimist ja Eesti õpilaste osalemist üleeuroopalises laagris toetavad SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, OÜ MV Turvas Saaremaalt ning OÜ Palmse Mehhaanikakoda Lääne-Virumaalt.

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.