Näitlik juhend jaanipäevalistele: Mida ja kuidas tohib põletada

Keskkonnaministeerium: Jaanipäev ja -lõkked pole enam mägede taga, sestap siin üks õpetliku materjaliga galerii, kuidas jaanilõket teha ja kuidas mitte teha.


 

Lõkke kaugus majast/muudest süttivatest objektidest

13458617_1004270416286786_7873944693301670254_o
Kui lõkke diameeter on suurem kui 1 meeter, siis peab lõke olema vähemalt 15 meetri kaugusel hoonest. Kui lõkke diameeter on kuni 1 meeter, siis peab lõke olema vähemalt kaheksa meetri kaugusel.

Tuleohtlikul ajal tuleb lõke metsast teha vähemalt 20 meetri kaugusele. Piira lõkke koht kivide või pinnasevalliga. Jälgi, et sädemed ei langeks hoonele. Ära jäta lõket järelevalveta. Lase täielikult ära põleda või kustuta veega. Hoia käepärast sobiv tulekustutusvahend näiteks ämber või kastekann 10 liitri veega, 6 kg tulekustuti.

Mida lõkkes põletada tohib

13475147_1004270376286790_3778354136501599546_o

Lõket tohib teha vaid puhtast puidust ja paberist. Viimastki võiks kasutada pigem tulehakatuseks.

Mida ei tohi

13442584_1004270406286787_6289047381401473699_o

Jaanilaupäeval tekkivat olmeprügi, pakendeid ja muud taolist ei tohiks mitte mingil juhul lõkkesse visata.

Mis juhtub, kui lõkkes prügi põletada

13458775_1004270362953458_842212053581421245_o

Nn prügilõkete tegemine rikub meie ja naabrite koduaia, kahjustab puid ja põõsaid ning mõjub laastavalt inimese tervisele. Põletades jäätmeid, satub õhku mürkainete kokteil, mille mõju võib avalduda alles hiljem.

Spetsiaalsetes põletusahjudes prügi põletades (nt Irus) saavutatakse põletamisel väga kõrge temperatuur ehk toimub täielik põlemine. Lisaks on spetsiaalses ahjus ka filtrid, mis püüavad kahjulikud osakesed kinni, et need õhku ei satuks.

Mida teha asjadega, mida tahaks põletada, aga mida ei tohi

13497812_1004270379620123_6333833508652673365_o

Kõige lihtsam variant jäätmetest vabanemiseks on nende sortimine – biojäätmed biojäätmete konteinerisse, pakendid pakendikonteinerisse, olmeprügi segaolmejäätmete konteinerisse. Lisaks võib eraldi koguda ka paberit ja pappi, mida saab samuti eraldi konteinerisse panna. Pandipakendid saab viia vastavatesse kogumispunktidesse ning lisaks saab jäätmejaama anda ohtlike jäätmeid, elektroonikat, suurjäätmeid (nt vana mööbel) jne.

Põleta lõkkes vaid puhast puitu

13475243_1004270352953459_7930705494304785569_o

Pürgi koht on jäätmejaamas, mitte lõkkes!

13503028_1004270412953453_8685781727856400632_o

 

 

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.