Eestis hakatakse mõõtma propaganda intensiivsust

Propastop.org
Propastop.org

Tänasest avaldab Eesti-vastase propaganda paljastamisega tegelev blogi Propastop.org propagandatermomeetrit, mille eesmärk on aidata avalikkusel paremini eristada meediarünnakuid tavauudistest. Mõõdik hindab Eesti vastu suunatud propagandaaktsioonide taset neljal astmel – madal, mõõdukas, kõrge ja äärmuslik. Hetkel näitab skaala madalat taset.

Propaganda ilmumine Venemaal ning selle imbumine Eesti ja muu maailma ajakirjandusse on igapäevane, ent selle eristamine tavauudistest päev-päevalt keerulisem. Näiteks kasvas aasta alguses Eesti meediaruumis sõnapaari „vene propaganda“ mainimiste arv, ent meediavalede ning -manipulatsioonide hulk tegelikkuses mitte, mistõttu võib lugeja meedia põhjal otsustades saada tervikust väära pildi.

Propagandatermomeetriga mõõdetakse eelkõige just meedias toimuvat – näiteks poliitikute väljaütlemisi, muutusi sõjalises tasakaalus või ka Kremli käepikenduseks olevate MTÜde aktsioone kajastab termomeeter siis, kui need jõuavad meedia kaudu laiema avalikkuseni ja omandavad Eesti-vastase tonaalsuse.

Propagandatermomeetri tase on madal, kui Eestit puudutavaid propagandajuhtumeid on harva ning kajastus piirdub kas kohalike või siis Venemaa enda kanalitega. Taset iseloomustab, et esil pole ühtegi reljeefselt väljajoonistuvat propagandateemat või valet.

Tase on mõõdukas, kui Eestit puudutavate kirjutiste arv kasvab, esile tõuseb mõni Eestiga seotud selge propagandateema ning see saab laiemat kõlapinda rahvusvahelises meedias.

Propagandatermomeetri tase on kõrge, kui esile kerkib vähemalt kolm selget Eestiga seotud propagandateemat, mis saavad laiemat kõlapinda nii Eesti kui välismeedias.

Punasesse ehk äärmuslikule tasemele tõuseb propagandatermomeetri näit siis, kui Eesti on otseselt inforünnakute all. Kirjutisi on palju, nende toon on agressiivne, neid kajastab intensiivselt rahvusvaheline meedia. Äärmusliku taseme tunnuseks on Eesti-vastane tegevus ka muus sfääris kui meedia, näiteks küberrünnakud või reaalsed füüsilised aktsioonid, näiteks meeleavaldused vms väljaastumised.

Äärmuslik tase oleks uue propagandamõõdiku järgi Propastopi poolt välja kuulutatud 2007. aasta aprillirahutuste ajal. Mida tavalugeja tõenäoliselt märkas, ent vähem mõjutustegevusena tajus, oli Eesti-vastaste meediamanipulatsioonide hulk 2014. aasta Ukraina sõja ajal, siis oleks mõõdik teatanud mõõdukast või isegi kõrgest tasemest.

Propagandatermomeetrit uuendatakse regulaarselt, selle pildid on nähtavad ja alla laetavad blogist.

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.