Uuring: ligi 40 protsenti ettevõtetest on nõus välismaalasi palkama

worker-860909_640
F: Pixabay.com

Ettevõtluskõrgkooli Mainor magistrant Gete Adler viis diplomitöö raames läbi uuringu, mille kohaselt palkaks 38 protsenti Eesti firmadest välismaalasi ning 35 protsenti on nõus seda kaaluma.

63 Ülemiste City ärilinnaku ettevõtte seas läbi viidud uuringu kohaselt on 71 protsenti varasemalt välistöölisi palganud ettevõtetest nõus jätkama välismaalaste värbamist ning 24 protsenti kaaluks seda. Varasema samalaadse kogemuseta ettevõtete seas pidasid välismaalase palkamist väga tõenäoliseks vaid 21 ning kaaluma oli valmis 41 protsenti vastanutest.

Magistritöö autori Grete Adleri sõnul on Eesti ettevõtete arenemise ja kasvamise üheks suurimaks probleemiks kvalifitseeritud spetsialistide ning oskustööliste puudus. “2020. aastaks väheneb Eestis tööealiste inimeste arv 50 000 võrra ning välistööjõu kaasamine võiks seda probleemi leevendada,” ütles Adler ja lisas, et tööandjate valmisolek teisest rahvusest inimesi palgata on kriitilise tähtsusega.

Uuringu tulemustest nähtub, et suurel hulgal ettevõtetest puudub välistööjõu värbamise kogemus ning olulisemad kitsaskohad on muutuste elluviimine töökeskkonnas ning värbamisprotsessi keerukus.

Adleri sõnul kehtib Eestisse sisserändele palju reegleid ja erandeid, mis tekitab tööandjate hulgas pigem vastumeelsust kui soovi protsessiga alustada.

Tööandjate valmisoleku ja huvi välistööjõudu palgata määrab sageli üldine ühiskondlik meelestatus immigrantide suhtes ning võrreldes teiste riikidega on Eesti elanike hulgas valitsevad hoiakud märgatavalt negatiivsemad.

2015. aastal läbi viidud rahvusvahelise uuringu kohaselt jäi Eesti 109 võrreldud riigi seas tolerantsuselt immigrantide suhtes 95. kohale.

Uuringust selgub, et peamised põhjused, miks ettevõtted soovivad välistööjõudu kaasata, on vajaliku tööjõu kohapealne puudumine ning ning parima kandidaadi värbamine olenemata rahvusest.

Grete Adleri sõnul toovad globaalselt liikuvad töötajad kaasa rohkem erisuse aspekte. “Uuringud näitavad, et teadlikult juhitud mitmekesisus toob organisatsioonile positiivseid tulemusi,” rääkis Adler.

“Selleks, et püsida töötajate meelitamisel ja hoidmisel rahvusvahelises konkurentsis, peavad ettevõtted olema võimelised
pakkuma rahvusvaheliselt konkurentsivõimelisi tingimusi.”

Eesti Statistikaameti 2014. aasta rahvastikuprognoosi kohaselt väheneb seniste trendide jätkumisel Eesti rahvaarv järgmise 30 aasta jooksul negatiivse loomuliku iibe ja välisrände saldo tõttu 125 000 inimese võrra ning 2040. aastal elab Eestis 1 195 000 inimest.

Ettevõtluskõrgkool Mainor magistritöö raames läbi viidud uuringus osales 63 Ülemiste City ärilinnakus asuvat firmat. Grete Adler esitles magistritööd 2016. aasta juunis. Magistritöö juhendaja oli Eneken Titov.

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.