Vaata kõiki ettepanekuid: Haapsallased pakuvad linnavalitsusele ideid, kuidas kasutada 20 000 eurot

Haapsallased on tänaseks linnavalitsusele ametlikult esitanud 13 ideed, kuidas kasutada kaasava linnaeelarve 20 000 eurot. Enim soove on seotud tänavate remondiga.

Linlased saavad ettepanekuid esitada veel 17. juunini. Kaasava eelarve summa on 20 000 eurot, mis tähendab, et võita võib üks ettepanek maksumusega kuni 20 000 eurot või mitu  paremusjärjestuses enam hääli saanud ettepanekut, mille eeldatav maksumus kokku ei ületa 20 000 eurot, kuni olukorrani, kus paremusjärjekorras järgmist ideed ei ole võimalik enam täies ulatuses rahastada.

Ettepanekuid saab esitada siin.

Senised ettepanekud:


Laste ronimisvõrk

Eeldatav maksumus: 19 108 €.

ROPLAY147Slõugan „Haapsalus on hea“ tähendab paljude jaoks ilmselt midagi. Keegi mõtiskleb teadlikult sel teemal rohkem, keegi vähem. Siinsete elanike jaoks tähendab see võib-olla mõnusat, turvalist, kõikide eluks vajalike teenustega elukeskkonda. Hea koht, kus kasvatada lapsi ja veeta pensionipõlve.

20 000 eurot ei ole palju ja ei ole ka liiga vähe ning oma ettepanekus olen keskendunud eelkõige lastele, Haapsalu lastele. Laste kehaline aktiivsus, sh ronimine on äärmiselt oluline, et saaksid kasvada terved ja elujõulised täiskasvanud. Minu ettepanek on püstitada Haapsalu sotsiaalmaja läheduses olevale haljasalale kerajas ronimisvõrk „Roplay 147“. Rõnimisvõrgu maksimaalne kõrgus on 4,73m, pikkus 5,8m ja korraga on ohutu võrgul ronida kuni 20 lapsel. Ronimisvõrgu alusmaterjal võib olla multšikate või liivakatte, mille kihi paksus peaks olema min 60cm. Ettepanek püstitada ronimisvõrk just sotsiaalmaja haljasalale on tingitud sellest, et antud piirkonnas (Tamme ja Kastani tänavatel) on palju kortermaju, kus elab arvestatav hulk lapsi.

Ronimisvõrgu hind koos transpordi ja paigaldusega on 19 108,52 (sisaldab km).

Kai Piiper


Tänavate remont

Minu arust tuleks 20 000 euroga teha Haapsalu linna sõiduteed korda. Ise olen autojuht ja tean, kus vajaks kõige enam teede korrastamist. Posti tänav oleks number üks, mille peaks täielikult ülesse freesima valgusfoori ristmikust kuni vanalinnani, sest seda teed kasutavad põhimõtteliselt kõik, kes linna tulevad ja see on ka linna peatänav, mis peaks olema ideaalselt korras.

Number kaks oleks Lahe tänav Kongo ristmikust kuni Suur-Liiva ristumiseni. See on tee, mis viib paljusid külalisi ja kohalikke elanikke nii Haapsalu Vasikaholmi randa kui ka jahisadamatesse.

Number kolm oleks Metsa tänav täispikkuses.

Ettepaneku esitaja: Kalvar


Tänavate remont

Palju jala linnas liikujana  – Metsa tänava mõlemapoolsed kõnniteed terve tänava ulatuses, Õhtu-Kallas Kalda tänava suurtest majadest (E. Enno ausambast) kuni Jaama tänavavi, Väikese viigi tee algkoolist Lahe tänavani, busside parkla raudteejaama juures, Kiltsi tee jalgrada Kiltsi tanklast Männiku teeni, Krahvaia tee sillast lossiplatsini. Need on esmased, aga jah, lappida oleks mujalgi.

Ettepaneku esitaja: Kaidi Pärtel


Tänavate remont

Tänavate seisukord on meeletult halb. Pindamine ei tee teede olukorda paremaks. Kõige halvemad teed, mis kindlasti vajaksid täielikku taastamist, oleks Posti tänav foorist kuni vanalinnani ja Metsa tänav. Hea oleks, kui saaks ühegi nendest korda.

Ettepaneku esitaja: Paul


Kalmistu tee laiendus

Eeldatav maksumus: 12 000 €.

Teen ettepaneku laiendada Metsakalmistu peaväravast edasiviivat teed ca 100 m ulatuses ca 1 m võrra alates metsa servast. Selleks tuleb maha võtta 10-15 mändi, juurida kännud, kaevata välja mustmuld ja täita tranšee kruusaga. Sellel alal on praegu võimatu ka kahe sõiduauto üksteisest möödumine. Lisaks on see kruusakattega teelõik vähese tuuletõmbe ja valguse tõttu pikemalt märg, porine ja auklik. See on sama koht, kus möödunud sügisel mitu postivahet kalmistu piirdeaeda maha sõideti.

Ettepaneku esitaja: Toivo Tomingas


Kergliiklustee

Eeldatav maksumus: 300 000 €.

Ühendada Kuuse tänava kergliiklustee algusega Niine Kuuse ristmikust (mis seni ulatub Kastani kaupluseni) Uuemõisa kergliiklusteega (Alexela tankla). Eeldatav maksumus on käesolevast summast loomulikult 15x kallim, kuid linnaplaneeringus teisiti edasi minna pole võimalik (arvestades ka Haapsalu vastupandamatut soovi Ridala vallaga liituda).

Miks? Sest Kuuse tänava liikluskoormus sellel lõigul ei kannata samaaegselt jalakäijaid ja mootorsõidukeid. Uuemõisa ja Haapsalu vaheline jalakäijate liiklus on koondunud sellele lõigule ning vajab hädasti kiiret sekkumist (Tallina mnt kasutavate jalakäiate arv on marginaalne, samuti on suur osa jalakäijatest kasutamas Jalaka tänavat).

Kuuse tänava lõik, mis on Kastani poest Alexela automaattanklani, on kahesuunaliseks mootorsõidukiga liiklemiseks kitsas, kui parkijad on tee servas, rääkimata jalakäijatega koos liikumisest.

Ettepaneku esitaja: Rauno Ojassoo


Kultuurikeskuse purskkaev

Eeldatav maksumus: 20 000 €.

Viia lõpule kultuurikeskuse esise purskkaevu ja veekaskaadide ehitus (need, mis hetkel on kivikestega täidetud).

Ettepaneku esitaja: Tõnis Ruber


Gunnari pronkskuju

Eeldatav maksumus: 10 000 €.

Võiks teostada Gunnari mälestuse jäädvustamise pronkskuju näol. On ju teoksil annetuste kogumine kuju valmistamiseks, kui nüüd linna poolt õlg alla panna, siis saaks ehk asi teoks.

Ettepaneku esitaja: Tõnis Ruber


Liikumisrajad

Paraleppa uusi mõõdetud-tähistatud liikumisradu.

Ettepaneku esitaja: Rita Mägi


Tehnikamälestiste heakord

Eeldatav maksumus: 2000 €.

Puhastada prügist ja võsast raudtee veetorni ja veduri pöördsilla (veduripööraja) ümbrus, niita rohi ning taastada pöördsilla drenaaž, et liigvesi ei koguneks pöördsilla alla. Mõlemad objektid on mälestised ning linn kui omanik on kohustatud tagama nende säilimise.

http://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=15416

http://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=15415

Ettepaneku esitaja: Jaanus Rankla


Vastupidav lauatennise laud Haapsallu avalikuks kasutamiseks

Eeldatav maksumus: 1500 €.

Teen ettepaneku kaasava eelarve raames soetada Haapsalu linnal lauatenniselaud, mis oleks eeldatavalt betoonist ja aastaringseks kasutamiseks. Asukoht võiks olla kuskil vanalinna tsoonis, näiteks Hapsal Dietrichi vastas või Karja-Mihkli haljasalal või mõni muu piirkond, mis piisavalt silmapaistval ja käidaval kohal ning läbi mille leiaks laud ka rohket kasutust. Seda võiksid kasutada nii kohalikud kui ka miks mitte turistid suvel. Betoonist laud oleks vastupidav ja ilmastiku- ning ka vandaalikindel.

Näidis lauast: http://www.pingpong.ee/toode/1734-KB–718 .

Ettepaneku esitaja: Lauri Suu


Väikest viiki ümbritsev jalgtee

Eeldatav maksumus: 6000 €.

Ümber Väikese viigi on väga mõnus ja nüüd ka valgustatud jalgtee. Kahjuks on tee seisukord lõigul Lahe tänavast kuni endise kinohooneni väga kehvas korras. Ehk oleks võimalik antud teelõik korrastada näiteks asfaltkattega või kasvõi korraliku freesgraniidiga nagu ka ülejäänud jalgtee viigi ümber. Teed kasutavad aktiivselt jalutuseks ja sportimiseks nii kohalikud elanikud kui ka turistid.

Ettepaneku esitaja: Aivar Kroon


Ühiskondlik WC

Haapsalu vajaks kesklinna WC-d. Lossipargis on WC olemas, aga see on avatud ainult siis, kui on kinnine üritus. Ei ole normaalne, et tekib vajadus minna, siis pead otsima selleks kohviku või baari ja ega sinnagi niisama ei saa (peab ka midagi ostma). Ma ei ütleks,et see käimla peaks tasuta pääsmega olema. WC kasutus võiks jääda sümboolse hinna sisse, et kataks jooksvad kulutused ära.

Ettepaneku esitaja: Rando


Ettepanekud, mida on teinud linlased Läänlase lehel

 • Järgmisest õppeaastast pakkuda koolides hommikuputru.
 • Haapsalu palliplatsid korda teha! Näiteks korvpallirõngastel puuduvad võrgud, need on vaja panna igal kevadel. Ühisgümnaasiumi kõrval oleval platsil on mõlemad korvilauapostid viltu vajunud. Neidude tänava korvilauad on metallist, mis vibreerivad ja plärisevad valjult, need tuleks asendada õigetega. Kõigi väljakute puhul: lastel ei ole palle, et seal mängida. Tuleks muretseda pallid ja nende hoidlad, kus suuremad lapsed ja vastutav täiskasvanu tööle võtta, kes iga päev jagavad palle ja peavad väljakul korda. Lastele ja teistelegi linnakodanikele tervislikku tegevust kogu suveks! Võrdluseks: mujal Euroopa linnades on palliplatsid korras ja inimesed kasutavad neid usinalt.
 • Haapsalu vanalinna tänavad ja eriti kõnniteed on auklikud, nt Suur-Lossi tänav ja mitmel pool mujal. Arvukad külalised tulevad linna ja kasutavad kõnniteid. Tuleks terase pilguga kõnniteed läbi käia ja parandada seal, kus vaja.
 • Metsa tänava kõnniteed võiks korda teha. Rohkem prügikaste ka väiksematele tänavatele (Postimajast kuni Teele kohvikuni), igal pool suitsupakid vedelevad maas.
 • Teeks midagi lastele! Näiteks Aafrika ranna suplusbassein korda!
 • Metsa tänava kõnniteed ja tähistatud jalakäijate ülekäigukohad (Tallinna mnt, Jalaka, Niine ja Vaba tänava ristmikul).
 • Kõnniteed on masendavas olukorras ja vajaksid ilmselt rohkem raha kui jagada on. Aga prügikastide jaoks vast jätkuks? Haapsalus võib kilomeetrite kaupa jäätisepaber näpus prügikaste kohtamata jalutada ja lõpuks tuleb see õnnetu prügi ikka koju kaasa võtta.
 • Kergliiklustee Alexelast Kastani poeni. Seal jalutab nii palju inimesi, aga sõidab ka väga palju autosid.
 • Kuna Haapsalu on mereäärne linn, siis võiks ka rannad korda teha.

2 Responses to "Vaata kõiki ettepanekuid: Haapsallased pakuvad linnavalitsusele ideid, kuidas kasutada 20 000 eurot"

 1. raivo 2010   17. juuni 2016 at 21:20

  KES valvab lapsi ronimis võrgul ja keegi viga saab kas siis võtate vastuse enda

  Vasta
 2. aleksei   20. juuli 2018 at 21:38

  tere 1 olulisi kohti vajaks kohe kindlasti korrastamist see on rannarootsi kerg liiklus tee otsad koos ohutus saarega mille üle mineku otsad on eba ühtlase kõrgusega kõige hullem on keskuse poolt tulles seal on serv ika ütlemata jõhker ikka korralikult jääb hätta seal abi rattad jäävad kõrge serva peale ja põhi rattad jäävad õhku ja ei pääse edasi liikuma

  Vasta

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.