Hanila vald otsib Virtsu koolile uut direktorit

Virtsu põhikool.
Virtsu põhikool.

Hanila vallavalitsus korraldab avaliku konkursi Virtsu kooli direktori ametikoha täitmiseks.

Virtsu kool on lasteaed-põhikool. Konkursil valituks osutunud isik asub tööle tänavu 22. augustil.

Konkursil kandideerimiseks peavad isikul olema täidetud haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013. a määruse nr 30 “Direktori, õppealajuhataja, õpetaja ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded” § 2 sätestatud õppeasutuse juhtide kvalifikatsiooninõuded:

1) magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;

2) juhtimiskompetents.

Kandidaadil peavad olema:
1) eesti keele oskus kõnes ja kirjas kõrgtasemel;
2) ühe võõrkeele oskus vähemalt suhtlustasandil;
3) vastutustunne, korrektsus ja täpsus;
4) koostööoskus ja väga hea suhtlemisoskus;
5) koolis töötamise kogemus.

Konkursil osalemiseks tuleb esitada:
1) sooviavaldus;
2) elulookirjeldus;
3) kvalifikatsiooninõuete täitmist tõendavate dokumentide koopiad, muude nõuete täitmise kohta tuleb dokumentide koopiad esitada konkursikomisjoni nõudmisel;
4) muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid tuleb esitada hiljemalt 4. juulil 2016 Hanila vallavalitsusele aadressil Keskuse tee 3, Kõmsi küla, Hanila vald, 90102 Lääne maakond või e-posti aadressile vv@hanila.ee.

Täiendavat informatsiooni täidetava ametikoha kohta saab telefonil 477 2243.

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.