Anna oma toetushääl: Viis Läänemaa keskkonnaprojekti kandideerivad Maakonnasipelga tiitlile

Täna avab Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) juba kuuendat korda Maakonnasipelga hääletuse, andes inimestele võimaluse valida lemmik eelmisel aastal valminud ja KIKi poolt rahastatud keskkonnaprojekt.

Projektidega saab tutvuda ning lemmikuid valida KIKi Facebooki lehel kuni 15. juunini. Esindatud on projektid eri  valdkondadest– alates suurtest infrastruktuuri projektidest kuni loodusretkedeni.

Maakonnasipelga tiitli saab igast maakonnast projekt, mis kogub nädala jooksul KIKi Facebooki lehel enim hääli. KIK peab laureaate silmas teemakohase tänutahvliga.

Läänemaalt kandideerib viis projekti:

Vööla merd poolitava tammi avamine veevahetuseks

vöölaNoarootsis avati nõukogude ajal kunstliku tammiga kinni ehitatud laht ehk Vööla meri, mis oli aastakümnete jooksul muutunud sisejärveks. Tammi avamine parandab veevahetust kogu Vööla mere ulatuses, mis on eelduseks liigirikkuse ning kalavarude taastumiseks ja suurenemiseks, järve ökoloogilise potentsiaali ning ümbritseva loodus- ja elukeskkonna kvaliteedi paranemiseks. Projekti elluviija: MTÜ Noarootsi Rahvaselts. KIKi toetus: 12 096 eurot keskkonnaprogrammist.

Virtsu aleviku ühisveevärgi rekonstrueerimine

VirtsuTäiendavate veetöötlusseadmete ja uue puurkaevu kasutuselevõtuga saavutati Virtsu ühisveevarustuspiirkonna joogiveekvaliteedi vastavus nõuetele. Tööstuse tänava veevõrgu väljaehitamine tagab nüüd vajaliku vee läbilaskevõime Kaare pumplast Virtsu sadamasse. Projekti elluviija: AS Matsalu Veevärk. KIKi toetus: 22 565 eurot keskkonnaprogrammist.

Kvaliteedimärgise “European Charter for Sustainable Tourism” taotlemine Matsalu rahvuspargile

MatsaluMatsalu rahvuspargile taotleti EUROPARC Föderatsiooni kvaliteedimärk “European Charter for Sustainable Tourism” (Euroopa Säästva Turismi Harta). EUROPARC on välja töötanud säästva loodusturismi printsiibid, mille eesmärgiks on kvaliteetne turismitoode kaitsealadel ja selle lähipiirkonnas. Eriti rõhutakse sihtrühmade koostööle, millega on võimalik saavutada piirkonna sotsiaal-majanduslik areng. Projekti elluviija: MTÜ Terra Maritima. KIKi toetus: 8835 eurot keskkonnaprogrammist .

Haapsalu sai kaasaegse tänavavalgustuse

HaapsaluHaapsalu sai 1895 LED-valgustit. Paigaldati 54 km maakaablit ja 3,5 km õhukaablit ja 33 juhtimiskilpi. Oodatav energiasääst on 65-70 protsenti. Projekti elluviija: Haapsalu linnavalitsus. KIKi toetus: ca 2,9 miljonit eurot Austria ja Eesti-vahelisest CO2 kvoodimüügi tulust.

Linnamäe katlamaja võttis kasutusele biokütuse

linnamäeLäänemaal Lääne-Nigula vallas asuv Linnamäe küla tarbib nüüdsest biokütusel põhinevat soojusenergiat.Uus 720 kW võimsusega katel kasutab kütusena hakkepuitu ja puidujäätmeid. Biokütuste kasutamiseks mõeldud katla kasutuselevõtt vähendas õhku paisatava CO2 kogust 531 tonni võrra aastas. Uus katel tagab stabiilse soojavarustuse Oru põhikoolile, Linnamäe lasteaiale ja Oru teeninduskeskusele. Projekti elluviija: OÜ Linnamäe Kodu. KIKi toetus: 10 5732 eurot keskkonnaprogrammist.


KIKi kommunikatsioonijuhi Elina Kink ütles, et kuigi rahvahääletusel valitakse igast maakonnast üks parim, on tunnustust väärt kõik nominendid.

“Meil oli ka sel aastal väga raske valida igast maakonnast välja vaid viit parimat ning ma olen kindel, et kõik nad väärivad Maakonnasipelga tiitlit võrdselt. Loodetavasti annab juba nende kandidaadiks seadmine kohalikul tasandil julgust rohkem keskkonnaalaseid projekte ette võtta,” ütles Kink.

2015. aastal valmis 1443 KIKi kaudu rahastatud projekti. Kõige enam viidi ellu keskkonnateadlikkust tõstvaid projekte – 612, mida toetati 5 065 749 euroga. Suurimad toetussummad läksid veemajandusse, kus 235 projekti toetati kokku 62 290 624 euroga.

KIK rahastab  keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, CO2 kvoodimüügi tuludest ning Euroopa Liidu struktuurifondidest. Lisaks pakub KIK võimalust taotleda sihtotstarbelist laenu keskkonnaprojektide elluviimiseks. Kuueteistkümne aastaga on riik KIKi kaudu toetanud ligi 19 tuhandet keskkonnaprojekti

 

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.