Ülla Paras: Haapsalu Vana kalmistu on kultuurilooliselt oluline ja seda tuleb hooldada

Skulptor Roman Haavamäe abikaasa Elfriede Kingo-Espenbergi (1894-1932) ja nende lapse Helgo (1932) hauamonument. Autor Roman Haavamägi.
Skulptor Roman Haavamäe abikaasa Elfriede Kingo-Espenbergi (1894-1932) ja nende lapse Helgo (1932) hauamonument. Autor Roman Haavamägi.

Haapsalu linnavalitsuse linnaarengu- ja muinsuskaitse spetsialist Ülla Paras selgitab, miks Haapsalu Vanal kalmistul tuleb eemaldada haudade välised põõsad, võsa ja ohtlikud puud. Muu hulgas saab artiklist teada, et okupatsiooniajal kavatseti paljude kuulsate kultuuritegelaste viimne puhkepaik üldse kaotada. Haapsalu Vana kalmistu rajamist alustati 18. sajandi lõpul, 1997. aastast on kalmistu kultuurimälestisena riiklikus registris (MKA reg nr 4047).

Kalmistul on eraldi kaitse all Püha Neeva Aleksandri õigeusu kirik (valmis 1897) ning Ernst Enno (1875-1934), Cyrillus Kreegi (1889-1962) ja Carl (Karl) Abraham Hunniuse (1797-1851) hauad.

Kuni Metsakalmistu rajamiseni, maeti enamik Haapsalu kodanikke just Vanale kalmistule. Nii et Vana kalmistu ei ole oluline mitte ainult maetute omastele, vaid ka kultuuri-, aja- ja ehituslooliselt.

Vana kalmistu on koht, kus puhkab „Haapsalu ajalugu“ – Hunniused, Krusenstiernid, Gernetid, de la Gardied, Alverid, Büllid jne. See on auväärne paik, kus võiks käia perega jalutamas ja kuhu võiks tuua ekskursioonigruppe, et linna ajalooga tutvuda. Kalmistuturism on kogu maailmas väga populaarne.

Nõukogude aja pained

Eks nii mõnigi inimene on Vanal kalmistul imestanud, miks on lastud puid ja põõsaid metsikult vohada nii, et need lausa riste ja aedu on ümber lükanud või siis viimased puudega lahutamatult kokku on „kasvanud“.

Nõukogude ajal oli plaanis kalmistu likvideerida ja muuta see haljasalaks. Juba 1954. aasta linna generaalplaanil on kalmistust üle planeeritud tänavaid ühendavaid jalgteid. Kalmistut plaanil ei mainita, selle asemel on kasutusel sõna „skväär“.

1969. aastal valmis Haapsalu ühiskondliku keskuse üldplaneering, millel Jaama tänava kulg ja Tallinna maanteega ristumiskoht on nihutatud otsapidi kalmistule. (Vaata artikli lõpus olevaid jooniseid!)

Sama plaani kohaselt pidi Endla tänav õigeusu kiriku kõrvalt läbi surnuaia kulgema Jaama tänavani. Lisaks olid läbi surnuaia planeeritud jalgteed raudteejaama.

Hea, et need kultuurivaenulikud ajad on möödas ja aitäh neile, kes selliseid jamasid suutsid ära hoida! Seega oli see aeg, mil oli mõistlik surnuaiale mitte liigset tähelepanu pöörata.

Paralleeli võib tuua tihedalt kinni tõmmatud kardinatega – mida märkamatum, seda parem. Metsik olek on kindlasti päästnud mitmeid hauamonumente hävitamisest, kuid samas muutus Vana kalmistu joodikute ja hauarüüstajate paradiisiks.

On kahetsusväärne, et sellel surnuaial on inimesed pidanud oma lähedaste haudadelt korjama viinapudeleid ja tundma kõhedust põõsaste vilus pikutavate joodikute ja niisama hängivate kampade pärast.

Kalmistu saab korda

Anonüümse laamendamise vastu ei aita muu kui anonüümsuse kaotamine. Haapsalu linnavalitsus võttis selle aasta kevadtööde plaani Vana kalmistu n-ö läbipaistvaks muutmise – eemaldada haudade välised põõsad ja võsa, lisaks ohtlikud puud. Töid tegi OÜ Haapsalu Linnahooldus.

Plaan on töid sügisel jätkata. 2015. aasta lõpul sai eraisikust annetaja abiga korda Püha Neeva Aleksandri õigeusu kiriku fassaad, sel kevadel linnavalitsuse tellimusel remonditakse kiriku juures olev värav.

Samm sammu haaval püütakse Vana kalmistu taas korda teha. Probleemiks on muidugi ka hooldamata hauad. Vanal kalmistul on 5604 maetut, neist 3701 nimelist ja 1903 tundmatut hauda.

Nimelised hauad omakorda on osalt hooldatud ja osalt hooldamata. Inimesed on kolinud ja nii on paljude hauaplatside puhul korrastamise järjepidevus katkenud. Uued põlvkonnad ei pruugi isegi teada oma esivanemate haudu ja sageli pole enam vanavanemaid, kes perekonna matmispaikade kohta teadmisi edasi annaks.

Nutitelefoniga kalmistut avastama!

Matmispaikade otsimiseks on kõige lihtsam võimalus kalmistute üle-eestiline register Haudi http://www.kalmistud.ee/, kus on ka Haapsalu surnuaedade andmebaas.

Nii Metsakalmistu kui ka Vana kalmistu hauad on kõik kaardistatud, nimelised registrisse kantud ja fotografeeritud. Samuti on andmebaasis kalmistutele maetud kultuuri- ja ajalooliste isikute info koos matmiskoha viitega.

Haudi on kasutatav ka nutirakendusena. Käin Vanal kalmistul tihti ja on hea meel aeg-ajalt näha inimesi telefoni abil haudu otsimas. Mida rohkem teatakse sugulaste hauaplatse, seda enam on lootust, et üha rohkem hauaplatse saab korda. Palju põnevaid avastusi meie Vanal kalmistul!

Ülla Paras

Haapsalu Linnavalitsuse linnaarengu- ja muinsuskaitse spetsialist

Haapsalu linna ühiskondliku keskuse detailplaneerimise projekt, 1969. Ümbruse skeem.
Haapsalu linna ühiskondliku keskuse detailplaneerimise projekt, 1969. Ümbruse skeem (joonis, väljavõte).
Haapsalu linna ühiskondliku keskuse detailplaneerimise projekt, 1969. Väljavõte eskiisprojektist.
Haapsalu linna ühiskondliku keskuse detailplaneerimise projekt, 1969. Väljavõte eskiisprojektist.

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.