Aviesilt võeti lennuõigus – loe, millised õigused on reisijatel

Järelevalvetegevuse käigus tuvastas Lennuamet, et AS Avies ei ole suutnud osaliselt täita regulatsioonides kehtestatud nõudeid, mille kohaselt oleks tagatud lennuohutusstandartidele vastavus. Selle tulemusel on tänasest AS Aviesi lennuettevõtja sertifikaat (AOC) peatatud kuueks kuuks või kuni peatamise aluseks olnud puuduste kõrvaldamiseni.

Sertifikaadi peatumise ajal ei tohi AS Avies tegutseda lennuettevõtjana (pakkuda lennuteenust). Peatumise perioodil on AS-il Avies võimalus restruktureerida ja parendada tegevusi ning kõrvaldada tuvastatud puudused.

Lennundusettevõtted peavad vastama regulatsioonides kehtestatud nõuetele, mille täitmist Lennuamet kontrollib (näiteks ohutusjuhtimissüsteemid, vastavusseiresüsteemid, maapealne teenindus, lennutegevus).

Pileti ostnud reisijatel tuleks ühendust võtta AS-iga Avies, vaidluste lahendamisel võib pöörduda abi saamiseks ka Tarbijakaitseameti poole.

Reisijate õigused seoses Aviesi lendude tühistamisega

Tarbijakaitseamet juhib reisijate tähelepanu asjaolule, et seniks kui ASi Avies lennuettevõtja sertifikaat on peatatud, ei ole lennuettevõtjal lubatud lende teostada ning kõik tulevikus toimuma pidanud lennud tühistatakse.

Lendude tühistamisel kehtivad reisijatele Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest nr 261/2004 tulenevad lennureisija õigused. Ennekõike tuleb lennufirmal pakkuda reisijale valikut alternatiivse teekonna või piletiraha tagastuse vahel. Arvestades, et mitmetel lennuliinidel on Avies ainuke lennuteenuse pakkuja, siis alternatiivse teekonna pakkumine on piiratud. Samas võib reisijaile pakkuda alternatiivi muu transpordivahendiga, näiteks praami ja bussiga, kui see on ajaliselt ja majanduslikult mõistlik ning reisija on sellega nõus. Kui alternatiivset teekonda ei pakuta või reisija sellega ei nõustu, on tal õigus piletiraha tagasi saada.

Kui reisija ostis lennupiletid Aviesilt otse, tuleb piletiraha tagastamise nõue esitada lennufirmale. Kui reisija ostis lennupileti reisibüroo vahendusel, tuleb piletiraha tagastamise nõue (kuid mitte hüvitise nõue) esitada reisibüroole.

Kui pileti eest tasuti krediitkaardiga, siis võib pöörduda kaardi väljastanud panga poole. Krediitkaartidega kaasneb tingimusteta raha tagastamise lubadus juhuks, kui makstud kaup jääb saamata ja teenus jääb osutamata.

Kui reisijal on kindlustusfirmaga sõlmitud reisikindlustus, siis tasub vaadata üle oma lepingus kokkulepitud tingimused ja pöörduda kindlustusandja poole.

Lisaks võib reisijatel olla õigus hüvitisele summas 250 eurot juhul, kui lennu tühistamisest on teavitatud vähem kui 14 päeva enne kavandatud väljumisaega ning kui alternatiivse teekonna (kui pakuti) saabumis- ja väljumisajad ei ole sarnased algselt planeeritud lennu saabumis- ja väljumisajale. Hüvitise nõudega tuleb pöörduda otse lennuvedaja poole.

Lennuvedaja ei pea maksma hüvitist juhul, kui ta suudab tõendada, et tühistamise põhjustasid erakorralised asjaolud. Kuivõrd lennuettevõtja sertifikaadi tingimuste täitmine on täielikult lennuettevõtja kontrolli all, siis tarbijakaitseameti hinnangul ei ole antud juhul tegemist erakorraliste asjaoludega.

Määrusest tuleneva hoolitsuse (toitlustus, majutus, transport lennujaama ja majutuskoha vahel jne) nõudmine ja pakkumine tuleb kõne alla üksnes juhul, kui lennu tühistamisest teavitatakse lühiajaliselt enne lendu.

Kui tarbija esitab Aviesele avalduse raha tagasi saamiseks ja ettevõtja sellele ei reageeri, soovitab tarbijakaitseamet avalduse ajakriitilisust arvestades reisijal esitada maksekäsu kiirmenetluse avaldus või pöörduda hagiavaldusega kohtusse. Maksekäsu kiirmenetluse kohta saab täiendavat informatsiooni, sh riigilõivu suuruse jmt kohta järgneva veebilingi kaudu: http://www.juristaitab.ee/et/mida-teha-kui-pean-kohtusse-poorduma/maksekasu-kiirmenetlus.

Juhul, kui ettevõtja teatab maksejõuetusest ning esitab pankrotiavalduse, tuleb reisijail oma nõue esitada vastavale pankrotihaldurile.

Rohkem teavet:

Lisainfo:

Hanna Turetski-Toomik

Tarbijapoliitika ja avalike suhete osakonna juhataja

Tel: 53 308 076

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.