Läänemaa kalandusega tegelejad saavad nelja aasta peale kokku ligi kolm miljonit eurot toetust

Maaeluminister Urmas Kruuse kinnitas Läänemaa kalanduspiirkonna 2015-2025 tegevusstrateegia ning määras Läänemaa kalanduspiirkonnale tulevaks neljaks aastaks kokku 2 936 371 eurot toetust.

Projektitoetusteks 2 254 905 eurot. Toetust on võimalik küsida viie tegevussuuna alt:

• kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine 676 472 eurot (30% vahenditest)

• kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine 676 472 eurot (30% vahenditest)

• majandustegevuste mitmekesistamine 608 824 eurot (27% vahenditest)

• kalavarude taastootmine ja kudealade taastamine 67 647 eurot (3% vahenditest)

• kalandus/merendus traditsioonide edendamine 225 491 eurot (10% vahenditest)

Läänemaa Rannakalanduse Selts kavandab nelja aasta jooksul korraldada vähemalt seitse taotlusvooru, neist esimese kindlasti sellel aastal.

Riigisisese ja rahvusvahelise koostöö edendamiseks määrati Läänemaa kalanduspiirkonnale 283 541 eurot. See võimaldab korraldada kalandust ja merendust populariseerivaid ühisüritusi,  Läänemaa kalandusettevõtjatele koolitusreise ja erilaste messide külastusi.

Olulise uuendusena on alanud perioodil võimalik toetada ühisturundust, mis võimaldab toetada Läänemaa kalandusettevõtjate ja kala väiketöötlejate osalemist riigi sisestel ja rahvusvahelistel erialamessidel.

Ühingu halduskuludeks on perioodil 397 294 eurot.

Margus Medell

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi tegevjuht

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.